Thủ Tục, Quy Trình Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Xe Cứu Hộ (Thủ tục 2021)

giấy phép kinh doanh xe cứu hộ
giấy phép kinh doanh xe cứu hộ

Xe cứu hộ giao thông là loại xe làm dịch vụ giải tỏa ách tắc giao thông gây ra trong các trường hợp phương tiện giao thông bị hỏng, do tai nạn giao thông, cứu người bị mắc kẹt trong xe, hoặc đơn giải là kéo xe ô tô hỏng về nơi sửa chữa. Bài viết sau đây cung cấp một cách toàn diện thủ tục đăng ký kinh doanh xe cứu hộ.

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp.
 • Nghị định 78/2015/NĐ – CP
 • Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH XE CỨU HỘ.

Để có thể kinh doanh xe cứu hộ, tổ chức, cá nhân cần tiến hành đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan, phù hợp đối với lĩnh vực, dự định kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để đăng ký giấy phép kinh doanh xe cứu hộ là: 

Đại lý xe có động cơ khác (Mã ngành: 45139)

Nhóm này gồm

Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng.

Cụ thể

 • Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ;
 • Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc;
 • Ô tô chuyên dụng: Xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang…

Loại trừ

 • Bán buôn xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45119 (Bán buôn xe có động cơ khác);
 • Đại lý bán lẻ xe có động cơ khác bên ngoài cửa hàng được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu). 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Mã ngành: 5225)

Nhóm này gồm

 • Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường bộ;
 • Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;
 • Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
 • Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

Nhóm này cũng gồm

 • Hoá lỏng khí để vận chuyển.

Loại trừ

 • Bốc dỡ hàng hóa đường bộ được phân vào nhóm 52242 (Bốc xếp hàng hóa đường bộ).

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn đăng ký giấy phép kinh doanh xe cứu hộ phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh có đăng ký 1 trong các ngành nghề kinh doanh được quy định trên liên quan đến kinh doanh xe cứu hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Hồ sơ thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh

Tổ chức, cá nhân lựa chọn một trong các loại hình kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh doanh, mục đích kinh doanh như sau:

Trường hợp đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập doanh nghiệp

Đối với Doanh nghiệp Tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối với Công ty TNHH một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức);)
 • Bản sao hợp lệ:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên. 
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành)
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần và Công ty Hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trường hợp đăng ký kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh

Hồ sơ cần thiết khi tiến hành đăng ký hộ kinh doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình; 
 • Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập cần có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

4. Các bước thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh xe cứu hộ

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ thông báo đến doanh nghiệp bằng văn bản.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Phòng Tài chính – Kế toán thuộc UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và khắc con dấu cho công ty. (Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp)

 • Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công khai.
 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Danh sách thành viên công ty, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp/hộ kinh doanh muốn kinh doanh dịch vụ cứu hộ vận tải đường bộ:

Để thực hiện hoạt động kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh này, doanh nghiệp/hộ kinh doanh phải có thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải địa phương các nội dung: địa chỉ, số điện thoại liên hệ và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp).

5. Những câu hỏi thường gặp của khách hàng:

Các loại giấy phép cần có để xin giấy phép kinh doanh xe cứu hộ gồm những gì?

 • Tùy theo đối tượng xin giấy phép sẽ có giấy tờ phù hợp.

Thời hạn xin cấp giấy phép kinh doanh xe cứu hộ là bao lâu?

 • Thời gian cấp giấy phép kinh doanh xe cứu hộ trong vòng 3- 5 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ.

ACC có cung cấp các dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh xe cứu hộ không?

 • ACC chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh xe cứu hộ.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

1 bình luận về “Thủ Tục, Quy Trình Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Xe Cứu Hộ (Thủ tục 2021)”

 1. Tôi có mua xe cứu thương ( Đã có giấy phép sử dụng , giấy đăng kiểm ) để liên kết với cơ sở khám chữa bệnh nhà nước để tham gia phục vụ theo yêu cầu bệnh nhân thì cho hỏi :
  + Cá nhân là chủ phương tiện có được sử dụng logo cơ sở khám chữa bệnh không và cần bải đậu xe để tiện đưa đón bệnh nhân.
  + Về phía cơ sơ khám chữa bệnh cần làm gì để đúng qui định hiện nay .
  Xin cám ơn!

  Trả lời

Viết một bình luận