Quy định của pháp luật về giấy phép kinh doanh khoáng sản (Cập nhật 2022)

 

Kinh doanh khoáng sản là ngành nghề kinh doanh đặc biệt, cá nhân muốn kinh doanh khoáng sản bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây ACC sẽ cung cấp điều kiện cấp giấy phép kinh doanh khoáng sản đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-1

Quy định của pháp luật về giấy phép kinh doanh khoáng sản (Cập nhật 2022)

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác kinh doanh khoáng sản

Theo quy định của luật khoáng sản thì những cá nhân sau đây được phép khai thác kinh doanh khoáng sản:

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã

- Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường, tận thu khoáng sản.

2. Điều kiện được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo Luật khoáng sản 2010

Để có được giấy phép kinh doanh khoáng sản, quý vị cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản 2010!

Khi tiến hành kinh doanh khoáng sản khách hàng có thể tiến hành lập hồ sơ đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh khoáng sản và xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

- Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ.

Đối với Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp, đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng chính phủ cho phép bằng văn bản.

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

3. Hồ sơ xin phép cấp giấy khai thác khoáng sản

Khi tiến hành kinh doanh khoáng sản khách hàng đã đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh khoáng sản cần phải làm hồ sơ xin phép cấp giấy khai thác khoáng sản mới được kinh doanh ngành nghề này:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

- Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật này.

4. Thẩm quyền của cơ quan cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép bao gồm:

- Bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được bộ tài nguyên môi trường khoanh định và công bố, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC về thủ tục làm giấy phép kinh doanh khoáng sản. Nếu các bạn không muốn tự thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh có thể liên hệ dịch vụ làm giấy phép kinh doanh khoáng sản của ACC để được hỗ trợ và tư vấn làm thủ tục nhanh chóng với chi phí giá rẻ. Tránh rắc rối về hồ sơ pháp lý cũng như thủ tục thuế. Chúc bạn thành công!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (946 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo