Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh đèn Led năm 2021

logo accACC
Hoài Thắm
Thủ Tục Mở Cửa Hàng Đèn Led
Thủ Tục Mở Cửa Hàng Đèn Led

1. Danh sách đèn LED, đèn chiếu sáng cần làm hợp quy theo quy định của Nhà nước

 • Danh mục các sản phẩm đèn LED cần phải làm chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ KH&CN bao gồm:
  • Đèn đi-ốt phát sáng (LED), mã HS code là 85395000. Loại đèn này thường được chia thành 2 loại: đèn LED chiếu sáng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V và Bóng đèn LED 2 đầu thay thế cho bóng đèn huỳnh quang ống thắng
  • Đèn rọi, mã HS code là 94051091
  • Loại đèn LED khác, có mã HS code là 94052090
 • Theo đó, các loại đèn LED trên phải đáng ứng được các tiêu chuẩn an toàn kĩ thuật được nêu ra trong Quy chuẩn QCVN 19:2019/BKHCN. Có 2 yêu cầu cơ bản phải đảm bảo đáp ứng được:
  • Yêu cầu về an toàn
  • Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC)

2. Quy trình dịch vụ xin công bố chứng nhận hợp quy đèn LED, đèn chiếu

Hồ sơ nộp xin công bố hợp quy đền LED bao gồm:

 • Bản công bố hợp chuẩn theo mẫu của Bộ KH&CN
 • Bản sao đăng kí kinh doanh
 • Sao y bản chính Tiêu chuẩn áp dụng
 • Sao y bản chính kết quả chứng nhận
 • Địa điểm nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh và Thành phố.

3. Quy định về trình tự, thủ tục đăng kí hộ kinh doanh như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đèn LED

 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc ngườiđại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhđến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biênnhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
  • a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộcdanh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  • b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợpquy định tại Điều 73 Nghị định này;
  • c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quyđịnh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trongthời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản chongười thành lập hộ kinh doanh.

 1. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầusửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 2. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

4. Điều kiện kinh doanh đèn LED

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận