Thủ tục quy trình xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 2024

 
Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là một giấy phép được cấp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, cho phép họ thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu. Giấy phép này cho phép họ mua, bán và phân phối rượu đến người tiêu dùng cuối cùng. Việc có giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động bán lẻ rượu được thực hiện đúng theo quy định pháp luật và tuân thủ các quy định liên quan.
 
Căn cứ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, Nghị định 17/2020/NĐ-CP, Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và phải được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu theo quy định.

Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Rượu [chi Tiết 2023]

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

1. Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là gì ?

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là một loại giấy phép được cấp cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân nhằm cho phép họ thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu. Điều này cho phép họ mua, bán và phân phối rượu cho người tiêu dùng cuối cùng. Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động bán lẻ rượu được thực hiện hợp pháp và tuân thủ.

2. Quy trình các bước xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (Kể từ ngày 20/06/2023)

Bước 1: Tìm hiểu quy định địa phương

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 3: Điền đơn xin giấy phép

Bước 4: Nộp hồ sơ

Bước 5: Kiểm tra và xem xét

Bước 6: Thanh toán lệ phí

Quy Trình Các Bước Xin Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Rượu
Quy Trình Các Bước Xin Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Rượu

3. Tại sao phải xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu?

Các cá nhân, tổ chức kinh doanh phải xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu là vì:

 • Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư tiến hành sản xuất kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020.
 • Căn cứ theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định; b) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực; c) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh; d) Sử dụng giấy phép kinh doanh của thương nhân khác để kinh doanh.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì đây là một trong những ngành nghề phải có giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu, trường hợp không có thì khách hàng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến việc sản xuất và kinh doanh sau này.

>>>>>>>Để hiểu thêm về giấy phép kinh doanh mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

4. Phân biệt “bán lẻ rượu” và các loại hình kinh doanh rượu khác

- Kinh doanh rượu gồm nhiều loại hình như: Sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Trong đó, bán lẻ rượu chỉ là một trong số nhiều loại hình kinh doanh rượu mà pháp luật Việt Nam cho phép và có thể hiểu đây là việc một thương nhân nhập hàng hóa là rượu từ những nhà sản xuất rượu và cung cấp cho những khách hàng thứ cấp.

- Để phân biệt bán lẻ rượu với hoạt động bán buôn rượu thì căn cứ vào số lượng hàng hóa bán ra cho mỗi khách hàng. Để phân biệt hoạt động bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì dựa vào cách thức của người khách hàng sử dụng rượu.

5. Quyền của thương nhân khi có giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

- Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

- Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

6. Điều kiện để thương nhân có thể xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

– Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP do chính phủ ban hành thì doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh bán lẻ rượu đều phải thực hiện thủ tục hồ sơ xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, không phân biệt bất kể loại rượu bán.

– Tuy nhiên, năm 2020, Chính phủ đã có sửa đổi nhằm giảm thiểu tối đa các điều kiện tiến hành sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó –  quy định tại Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP thì: chỉ các tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bán lẻ rượu từ 5,5 độ cồn trở lên mới phải thực hiện thủ tục giấy phép kinh doanh rượu; các doanh nghiệp bán lẻ rượu có độ cồn dưới 5,5 độ và các cơ sở bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn từ 5,5 độ trở lên chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký việc bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế trực thuộc UBND cấp quận, huyện nơi doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh trực tiếp.

– Ngoài ra, doanh nghiệp tiến hành sản xuất  kinh doanh bán lẻ rượu muốn xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rượu và có đăng ký đầy đủ ngành nghề kinh doanh đối với lĩnh vực bán lẻ rượu phù hợp.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Địa điểm này phải cố định và phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng.
 • Có Hợp đồng nguyên tắc hoặc văn bản giới thiệu của doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu hoặc phân phối rượu hoặc giấy phép kinh doanh bán buôn rượu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

– Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiến hành bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5,5 độ thì không phải thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu hay thủ tục đăng ký với Phòng Kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho người tiêu dùng, cơ sở này vẫn phải thực hiện tuân thủ đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy và chữa cháy, các quy định về an toàn thực phẩm và phải tiến hành cam kết trong vấn đề bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

7.1 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 do chính phủ ban hành.

- Bản sao Giấy chứng nhận về việc tiến hành đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh đối với quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm tiến hành bán rượu của cá nhân, tổ chức.

- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu;

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định về sản phẩm an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến sản xuất buôn bán, kinh doanh.

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về điều kiện phòng cháy chữa cháy, vấn đề bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

7.2 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã có đăng ký ngành nghề kinh doanh rượu (nếu trước đó chưa phải là các loại hình nêu trên)

Việc đầu tiên phải làm đó là việc xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rượu có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Dựa theo căn cứ tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg thì mã ngành này là 4723 – 47230.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ quy định tại Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu do chính phủ ban hành kèm Nghị định 105/2017/NĐ-CP);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh (bản sao);
 • Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ (bản sao);
 • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu (Bản sao);
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh (bản sao);
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

Bước 3: Nộp và sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu được yêu cầu)

Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tới phòng Kinh tế thuộc UBND cấp quận, huyện, thị xã nơi đặt cơ sở kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung trong vòng 3 ngày.

Bước 4: Nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định về mức phí thẩm định khi đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu như sau:

Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

 1. Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

…..

 1. b) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 2. c) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Bước 5: Nhận kết quả giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Sau 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ bộ hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy phép cho cơ sở kinh doanh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

8. Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu là bao nhiêu?

Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu:

- Nếu doanh nghiệp bán rượu có công suất sản xuất hàng năm dưới 1 triệu lít rượu (không kể bia), lệ phí là 1 triệu VNĐ/năm.

- Nếu công suất sản xuất hàng năm từ 1 triệu lít rượu trở lên, lệ phí sẽ được tính theo công thức: 1.000 VNĐ/lít rượu.

Lưu ý rằng đây chỉ là một mức lệ phí tham khảo và có thể thay đổi theo quy định của từng địa phương và quy định pháp luật cụ thể. Để biết chính xác lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu tại địa phương của bạn, bạn nên liên hệ với cục thuế hoặc cơ quan quản lý thuế tại địa phương để được cung cấp thông tin chi tiết và chính xác nhất.

9. Các câu hỏi thường gặp khi xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu?

9.1 Bán lẻ rượu có phải xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu không?

Căn cứ theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu thì bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép”. Cụ thể “Trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định này”.

9.2 Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu?

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu được cấp và quản lý bởi Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. Cơ sở kinh doanh trực tiếp đặt tại địa bàn quận, huyện nào thì Phòng kinh tế – UBND cấp quận, huyện đó.

9.3 Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh rượu?

Đối với giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ có Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể, rõ ràng để doanh nghiệp biết và thực hiện sửa đổi.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, để doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có thể đi vào hoạt động, bạn cần phải tiến hành khắc dấu và nộp thông báo sử dụng mẫu dấu lên sở Kế hoạch và Đầu tư (có đóng phí); Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp; Nộp thuế môn bài và một số công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Và trên đây là toàn bộ bài viết do ACC viết. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu cần sử dụng dịch vụ!

✅ Dịch vụ:

⭕Giấy phép kinh doanh bán lẻ Rượu

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (868 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo