Đăng ký giấy phép kinh doanh bãi giữ xe (Cập nhật 2022)

Nguyen Vi

Đăng ký giấy phép kinh doanh bãi giữ xe (Cập nhật 2022)

Nguyen Vi

01/08/2021

Sự phát triển kinh tế, xã hội những năm gần đây đã làm cho hoạt động giữ xe ngày một phổ biến, đặc biệt ở các thành phố lớn, “đất chật, người đông” thì đây trở thành một yêu cầu cấp thiết. Theo như quy định của pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào quy mô bãi giữ xe mà việc đăng ký có cần thiết hay không. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về đăng ký giấy phép kinh doanh bãi giữ xe:

1. Kinh doanh bãi giữ xe là gì?

Bãi giữ xe là là một khu vực rộng lớn, trống trải được quy hoạch, xây dựng để dành cho việc đậu các loại xe. Thông thường, thuật ngữ này nói đến một khu vực chuyên dụng đã được giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình kiên cố hoặc bán kiên cố. Trong hầu hết các quốc gia nơi mà xe ô tô là phương tiện chủ yếu và quan trọng của giao thông vận tải thì bãi đỗ xe là một cơ cấu của tất cả các thành phố và khu vực ngoại ô, trung tâm mua sắm, sân vận động thể thao và các địa điểm tương tự thường có rất nhiều bãi đỗ xe ở khu vực rộng lớn.

Kinh doanh bãi giữ xe là việc người có nhu cầu để xe tại khu vực giữ xe và trả phí để được cung cấp chỗ giữ xe tại vị trí mà được phép kinh doanh bãi giữ xe

2. Điều kiện kinh doanh bãi giữ xe

Việc kinh doanh bãi đỗ xe phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Yêu cầu đối với bãi đỗ xe

Đảm bảo an ninh, trật tự; đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường

Đường ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí đảm bảo an toàn và không gây ùn tắc giao thông.

– Nội dung kinh doanh tại bãi đỗ xe

Dịch vụ trông giữ phương tiện.

Tổ chức các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện.

Kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Quy định đối với đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe

Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ tại bãi đỗ xe.

Niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ tại bãi đỗ xe, tên và số điện thoại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chủ xe phản ánh, khiếu nại khi cần thiết.

Bồi thường thiệt hại cho người gửi xe nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện nhận gửi.

Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kinh doanh các loại dịch vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

Thu tiền trông giữ phương tiện.

Không được để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng bãi đỗ xe để đón, trả khách.

Có quyền từ chối phục vụ đối với chủ phương tiện không chấp hành nội quy bãi đỗ xe.

– Trách nhiệm, quyền hạn của chủ phương tiện hoặc lái xe tại bãi đỗ xe

Chấp hành nội quy và sự hướng dẫn của nhân viên điều hành bãi đỗ xe.

Có quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ tại bãi đỗ xe.

Có quyền phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của bãi đỗ xe.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn.

3. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh bãi giữ xe

Việc đăng ký giấy phép kinh doanh bãi giữ xe tùy thuộc vào quy mô của việc trông giữ xe. Nếu giữ xe dưới hình thức tự phát nhận trông, giữ xe trong sân nhà mình nên nếu đây chỉ là hoạt động kinh doanh nhỏ, lẻ, có thu nhập thấp thì không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh nhưng nếu ở quy mô lớn hơn thì có thể đăng ký hoạt động nhưng nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến đường, địa điểm sau đây: Khu vực các trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng,…

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh bãi giữ xe được thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn hình thức kinh doanh bãi giữ xe phù hợp và soạn thảo hồ sơ, cụ thể như sau:

  1. Đối với đăng ký hộ kinh doanh cá thể

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

  1. Đối với đăng ký hợp tác xã

– Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Điều lệ;

– Phương án sản xuất, kinh doanh;

– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

– Nghị quyết hội nghị thành lập.

  1. Đối với đăng ký doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

  1. Đối với đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  1. Đối với đăng ký công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  1. Đối với đăng ký công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:

– Đối với các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân thì nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính

– Đối với hộ kinh doanh cá thể thì nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện

– Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bãi giữ xe với mã ngành 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Bước 4: Đăng ký kinh doanh bãi đỗ xe với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tùy thuộc vào quy định cụ thể về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh.

4. Một số câu hỏi thường gặp về giấy phép kinh doanh bãi đỗ xe

4.1 Đăng ký giấy phép kinh doanh bãi đỗ xe như thế nào?

Căn cứ vào khoản 5, Điều 56 Thông tư 64/2014/TT-BGTVT như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn.”

Theo đó, pháp luật không có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký bãi đỗ xe do đó việc đăng ký và được cấp Giấy phép kinh doanh đỗ giữ xe thì trước hết bạn cần liên hệ với Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh nơi muốn đăng ký kinh doanh được cung cấp các thông tin cần thiết

4.2 Điều kiện về bãi đỗ xe được quy định là gì?

Đối với bãi đỗ xe, cần đảm bảo được 02 điều kiện sau:

– Đảm bảo an ninh, trật tự; đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường

– Đường ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí đảm bảo an toàn và không gây ùn tắc giao thông

4.3 Kinh doanh bãi đỗ xe có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?

Hiện nay, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV, Luật đầu tư năm 2020, nhưng không quy định bãi đỗ xe trong danh sách này, do đó, kinh doanh bãi đỗ xe không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

4.4 Các hình thức nào được lựa chọn để kinh doanh bãi đỗ xe

Pháp luật cho phép cá nhân, tổ chức có nhu cầu được tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh bãi đỗ xe, do đó, đối với các loại hình có quy mô nhỏ thì có thể lựa chọn hộ kinh doanh, hợp tác xã, còn quy mô lớn, thì có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận