Thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm (Cập nhật 2023)

Triển lãm hội chợ xuất bản phẩm là hoạt động rất phổ biến hiện nay. ACC xin được giới thiệu hoạt động trên thông qua bài viết Thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm.

Thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm
Thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm

1. Giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm là gì?

Hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm là nơi tổ chức các hoạt động trưng bày, mua bán sách, hay được hiểu được giản là hội sách. Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm không quá khó khăn, cũng không cần các điều kiện yêu cầu thực hiện. Tuy nhiên, người tổ chức cần phải có Giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm trước khi thực hiện.

Giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm chính là điều kiện duy nhất để tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm mà không có giấy phép có thể khiến người tổ chức phải lãnh chịu những chế tài theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Luật Xuất bản 2012 quy định: “Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. Do vậy, việc xin giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm chính là thủ tục bắt buộc.

2. Đối tượng có thể tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Xuất bản 2012, những đối tượng có thể tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm bao gồm:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm

ACC xin được giới thiệu thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ;
 • Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sẽ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm là:

 • Bộ Thông tin và Truyền thông: cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương.
Thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm
Thủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm

Thủ tục giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp  giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm sẽ phải cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép thì cơ quan sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

4. Một số lưu ý về Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ

Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ chính là thành phần bắt buộc trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm. Đây cũng là căn cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét và xét duyệt cấp phép. Trong trường hợp trong Danh mục có xuất bản phẩm không phù hợp, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản có quyền từ chối cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đưa ra khỏi danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ. Các xuất bản phẩm trên bao gồm:

 • Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 10 của Luật Xuất bản 2012;
 • Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ không có nguồn gốc hợp pháp;
 • Xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.

5. Trách nhiệm của người tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm

Sau khi được cấp giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm, người tổ chức hội chợ, triển lãm có thể thực hiện hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm; và phải tuân theo những quy định trên. Những trách nhiệm mà người tổ chức phải tuân thủ và thực hiện được quy định tại khoản 5, Điều 44 Luật Xuất bản, bao gồm:

 • Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm trước khi trưng bày, giới thiệu, phát hành tại triển lãm, hội chợ;
 • Không được đưa vào triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Xuất bản (xuất bản phẩm chứa nội dung chống phá nhà nước, truyền bá tư tưởng bạo lực, phản động; xuất bản phẩm có nội dung đồi trụy, xuyên tạc, …); xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm đưa vào triển lãm, hội chợ và hoạt động tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Trong trường hợp vi phạm những quy định trên, người tổ chức có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật về hình sự.

Trên đây là toàn bộ thông tin về triển lãm hội chợ xuất bản phẩmThủ tục cấp giấy phép hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1074 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo