Hồ Sơ Thủ Tục Cấp Giấy Phép Hoạt Động Đo Đạc Và Bản Đồ 2021

Đo đạc và bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị; xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng; thuộc tính của các đối tượng địa lý khác nhau trong mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước,…Đây là hoạt động yêu cầu chuyên môn và kĩ thuật cao. Vì vậy Quá trình xin Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cũng phức tạp và khó khăn.

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

b) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm; bản khai quá trình công tác; quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;

d) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; hợp đồng lao động; hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;

đ) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc; và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

2. Trình tự nộp hồ sơ và cấp giấy phép

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nếu là các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

  • Nộp một (01) bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
  • Sau đó, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần.
  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép cho tổ chức.

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc đối tượng trên:

  • Nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính.
  • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần.
  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
  • Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trả giấy phép cho tổ chức kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép. Tổ chức được cấp giấy phép có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của mình.

3. Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp thì bước tiếp theo sẽ là xin cấp giấy phép hoạt động đo đạt bản đồ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận