Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) (2021)

logo accACC
Công Ty Luật ACC
Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc)
Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc)

Quả Chanh Quất không chỉ là một loại thực phẩm mà còn là một vị thuốc cho nhiều loại bệnh. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh loại quả này khá phổ biến. các đơn vị kinh doanh các loại quả này cần có đủ các loại giấy phép để tiến hành hoạt động kinh doanh đúng pháp luật. Và Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) là một trong số các loại giấy phép cần có.

Tuy nhiên Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) là gì và cần có điều kiện gì để được cấp? Bài viết này ACC sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để trả lời cho câu hỏi này.

1. Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) là gì?

–        Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực phẩm, sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống để đảm bảo cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

–        Khi một chủ thể muốn hoạt động kinh doanh thực phẩm các loại, thì các cơ sở này cần phải đáp ứng các điều kiện cần có của một cơ sở kinh doanh thực phẩm mà pháp luật đã quy định.

–        Vì vậy, Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) là một loại giấy chứng nhận bắt buộc mà cơ sở kinh doanh phải có nếu cơ sở thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bởi khi chủ thể kinh doanh mà không có Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) thì sẽ bị xử lý theo những chế tài mà pháp luật đã định.

2. Điều kiện để được cấp Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc)

Căn cứ Điều 19 Luật An toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

  Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

  Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

  Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

  Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

  Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

  Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây để được cấp Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc):

  Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

 Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

 Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

 Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

  Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

  Thu gom, xử l‎ý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

  Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

3. Quy trình cấp Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc)

Khi cơ sở đã có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình kinh doanh thực phẩm, chủ cơ sở sẽ tiến hành thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3.1 Hồ sơ cấp Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) bao gồm:

  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

  Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

3.2 Trình tự cấp Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc)

Sau khi nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, qua quá trình thẩm định của cơ quan chức năng có kết quả thẩm định đạt yêu cầu thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Câu hỏi thường gặp về Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) (2021)

4.1 Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc)?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được cấp bởi các cơ quan chức năng khác nhau như: Sở Công Thương; Sở Nông Nghiệp; Sở Y Tế; Cục VSATTP – Bộ Y Tế; tùy theo từng loại hình/sản phẩm khác nhau.

4.2 Địa điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép an toàn thực phẩm ở đâu?

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi có cơ sở kinh doanh

4.3 Thời gian Giấy chứng nhận có hiệu lực là bao lâu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 58/2014/TT-BCT, Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này. Thời hạn của Giấy chứng nhận cấp mới được tính từ khi Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó hết hiệu lực.

4.4 Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thẩm định nhưng có kết quả thẩm định không đạt yêu cầu thì có được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không?

–        Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày.

–        Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.

ACC xin gửi đến bạn những thông tin bổ ích trên đây về Giấy phép an toàn thực phẩm Chanh Quất (tắc) (2021), trường hợp có khó khăn trong quá trình tìm hiểu hay quá trình thực hiện thủ tục làm Giấy phép an toàn thực phẩm gặp khó khăn quý khách vui lòng liên hệ tại ACC Group để được hỗ trợ.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận