Quy định về giấy khai sinh tiếng anh (Quy định năm 2021)

Giấy khai sinh bằng Tiếng Anh có nội dung giống với giấy khai sinh bằng tiếng Việt có đầy đủ những vấn đề cần thiết; cuối cùng là chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương. Mẫu giấy khai sinh bằng Tiếng Anh được sử dụng cho những quốc gia sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh hay những người nước ngoài sinh con tại Việt Nam cùng với việc chuyển đối ngôn ngữ từ giấy khai sinh để hoàn thiện các thủ tục hành chính khác. Bài viết cung cấp dịch vụ làm giấy khai sinh tiếng anh. 

1. Giấy khai sinh

 Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân: 

 • Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán; 
 • Quốc tịch của trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật về quốc tịch; 
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh được cấp khi đăng ký khai sinh. Thủ tục cấp số định danh cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Căn cước công dân và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân, trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với Luật Hộ tịch và Nghị định này; 
 • Ngày, tháng, năm sinh được xác định theo Dương lịch. Nơi sinh, giới tính của trẻ em được xác định theo Giấy chứng sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì xác định theo giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch

Đối với trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì nơi sinh phải ghi rõ tên của cơ sở y tế và tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi có cơ sở y tế đó; trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế thì ghi rõ tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi trẻ em sinh ra. 

Quê quán của người được đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 của Luật Hộ tịch.

 • Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
 • Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
 • Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

2. Giấy khai sinh tiếng anh

 • Nội dung cơ bản của mẫu giấy khai sinh bằng tiếng Anh cũng bao gồm thông tin địa phương, quốc hiệu tiêu ngữ, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ thường trú, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo trình bày chi tiết và rõ ràng nhất. Trong giấy khai sinh cũng có tên người đi khai sinh, bố hoặc mẹ, ngành thông tin cơ bản của bố mẹ cùng với địa chỉ, nơi ở, nghề nghiệp cụ thể. 
PEOPLE’S COMMITTEE

Commune/ward: …..

District: ……

Province/City: ………

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

————–

BTP/HT-12345-KS.2
No: ……………..Book:………..

CERTIFICATE OF BIRTH

Full name:

Sex:

Date of birth: ………………………….. In words:

Place of birth:

Ethnic group:       

Nationality:

Native village:

Full name of father:

Ethnic group:           

Nationality:     

Full name of mother:

Ethnic group: Nationality:

Full name of declarant:

RRelationship with declarant:

DECLARANT

(Signed)

Civil StatusJudicial Officials

(Signed)

Dated …………

Instate People’s Committee

PP. CHAIRMAN

(Signed and sealed)

 

 • Giấy khai sinh bằng Tiếng Anh có nội dung giống với giấy khai sinh bằng tiếng Việt có đầy đủ những vấn đề cần thiết; cuối cùng là chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương. Mẫu giấy khai sinh bằng Tiếng Anh được sử dụng cho những quốc gia sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh hay những người nước ngoài sinh con tại Việt Nam cùng với việc chuyển đối ngôn ngữ từ giấy khai sinh để hoàn thiện các thủ tục hành chính khác.

3. Quy trình dịch vụ làm giấy khai sinh tiếng anh của ACC

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến làm kha sinh tiếng anh. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các công việc liên quan;
 • ACC tiến hành các thủ tục, vấn đề liên quan khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.
 • Hỗ trợ pháp lý về mọi mặt liên quan đến làm khai sinh tiếng anh.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận