Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo (2021)

logo accACC
Công Ty Luật ACC
Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo
Giấy Chứng Nhận Kinh Doanh Trứng Vịt Bắc Thảo (2021)

Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo (2021)

Chủ cơ sở kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo có cần phải có Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo hay không? Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo là gì?

Để trả lời cho các thắc mắc đó, ACC gửi đến bạn bài viết hữu ích này để hiểu rõ hơn về Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo (2021)

1. Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo là gì?

 • Căn cứ Khoản 1 Điều 79 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

Theo quy định của pháp luật, khi một hộ gia đình muốn kinh doanh thực phẩm là Trứng vịt Bắc Thảo thì cần đăng ký hộ kinh doanh theo thủ tục luật định.

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo

Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, phải có gành, nghề mà chủ hộ đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

Thứ hai, tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Cụ thể:

 • Hộ kinh doanh có tên gọi riêng và tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
 • Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
 • Tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Thứ ba, có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

Thứ tư, nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

3. Hồ sơ và trình tự thủ tục làm Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo

3.1 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

3.2 Trình tự, thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm các bước sau:

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp, trình tự thủ tục làm Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo như sau:

 –   Bước 1: Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh;

    Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

     Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Những thắc mắc thường gặp khi tiến hành thủ tục làm Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo?

4.1 Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo?

Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

4.2 Chủ hộ kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo ở đâu ?

 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.
 • Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

4.3 Trường hợp chủ hộ kinh doanh thay đổi thì có phải thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh lại không?

Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

4.4 Trường hợp cơ sở kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh vì dịch bệnh covid?

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

ACC xin gửi đến bạn những thông tin bổ ích trên đây về Thủ tục làm Giấy chứng nhận kinh doanh Trứng vịt Bắc Thảo (2021), trường hợp có khó khăn trong quá trình tìm hiểu hay quá trình thực hiện thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gặp khó khăn quý khách vui lòng liên hệ tại ACC Group để được hỗ trợ.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận