Giảm vốn góp trong trong ty TNHH hai thành viên

Chị Dung có thắc mắc như sau:

Kính chào Luật Sư !

Em có thắc mắc xin hỏi luật sư như sau:

Trước tháng 11/2013 bên em là công TNHH một thành viên vốn điều lệ là 1 tỷ đồng . Trong tháng 11/2013 bên em chuyển thành công ty TNHH hai thành viên vốn góp là 6 tỷ đồng ( 1 người là 3.180.000.000 đồng chiếm 53%, 1 người là 2.820.000.000 đồng chiếm 47%). Công ty  đã làm xong mọi thủ tục trên Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau gần 1 năm do công ty kinh doanh không được tốt, nên 2 thành viên muốn rút một phần vốn góp của mình, tổng số vốn còn lại sau khi đã rút là 3 tỷ.  Luật sư cho em hỏi, Khi các thành viên này rút vốn em làm giảm vốn điều lệ trong giấy phép kinh doanh được không hay phải chờ trong một khoảng thời gian mới được làm giảm vốn điều lệ.

 

Xin cảm Cảm ơn luật sư !

Luật sư giải đáp:

Thủ tục giảm vốn điều lệ được quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp

Điều 60. Tăng, giảm vốn điều lệ

3. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật này;

c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

4. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; phần vốn góp của mỗi thành viên;

c) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

d) Thời điểm, hình thức tăng hoặc giảm vốn;

đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất; đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (536 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo