Giám Đốc Sở Xây Dựng Có Phải Là Công Chức Không? [2024]

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ mang đến quý bạn đọc về những thông tin liên quan đến các thắc mắc về Giám đốc Sở xây dựng có phải là công chức không? Mời bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.

Giám Đốc Sở Xây Dựng Có Phải Là Công Chức Không [2023]

Giám Đốc Sở Xây Dựng Có Phải Là Công Chức Không? [2023]

1. Sở là cơ quan Nhà nước thuộc cấp nào?

Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (theo Điều 3 Nghị định 24/2014/NĐ-CP).

Cơ cấu tổ chức của sở, gồm:

- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Thanh tra (nếu có);

- Văn phòng (nếu có);

- Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có);

- Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Như vậy, Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Giám đốc Sở là cán bộ hay công chức?

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

Đối chiếu khoản 8 Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các sở (cơ quan chuyên môn) được tổ chức thống nhất ở các địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm: Sở Xây dựng.

Do đó, Giám đốc Sở Xây dựng là công chức.

3. Phó Giám đốc Sở là cán bộ hay công chức?

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh gồm:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân nhân dân.

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Tài chính là công chức.

4. Giám đốc Sở Xây dựng có phải là công chức không? 

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

Tại Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các sở (cơ quan chuyên môn) được tổ chức thống nhất ở các địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: ... Sở Xây dựng.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì cấp phó và cấp trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là công chức, nên Giám đốc Sở Xây dựng là công chức.

Trên đây là nội dung tư vấn, giải đáp thắc mắc về Giám đốc Sở xây dựng có phải là công chức không? Hy vọng qua bài viết trên sẽ cung cấp thông tin hữu ích đến bạn. Trân trọng.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo