Gia Hạn GP VPĐD Tại VN Của DN Lữ Hành Nước Ngoài (Mất, Hỏng)

Vì một số lý do, giấy phép hoạt động văn phòng đại diện bị hết hạn, mất, hoặc hỏng. Theo đó, nhiều công ty vẫn còn đang loay hoay và còn nhiều vướng mắc khi thực hiện thủ tục xin gia hạn lại giấy phép. Sau đây, để việc xin gia hạn diễn ra nhanh chóng và chính xác, ACC sẽ tư vấn cho anh chị những vấn đề liên quan đến “Gia hạn GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài (mất, hỏng)”

Gia Hạn GP VPĐD Tại VN Của DN Lữ Hành Nước Ngoài (Mất, Hỏng)
Gia Hạn GP VPĐD Tại VN Của DN Lữ Hành Nước Ngoài (Mất, Hỏng)

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Du lịch số 09/2017/QH14ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CPngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2016.
 • Thông tư số 11/2016/TT-BCTngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.
 • Thông tư số 33/2018/TT-BTCngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

2. Điều kiện để gia hạn GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài

 • Thương nhân nước ngoài vẫn còn hoạt động theo pháp luật tại quốc gia mà thương nhân đã thành lập;
 • Văn phòng đại diện không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thủ tục gia hạn cần được thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hạn.
 • Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam;
 • Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập;
 • Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

3. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BCTngày 05 tháng 7 năm 2016) do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
 • Hồ sơ phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Trình tự thực hiện xin gia hạn GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài

 • Bước 1: Trong vòng ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép văn phòng đại diện hết hạn, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Hành chính công, hoặc nộp trực tuyến.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý Du lịch.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

 • Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công hoặc nhận qua hệ thống bưu chính..

Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến, tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính, nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

6. Thời hạn của GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài

Theo quy định của pháp luật, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có giá trị trong thời gian tối đa là 05 năm, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (nếu có). Sau khi kết thúc thời hạn này, nhiều thương nhân nước ngoài vẫn có nhu cầu duy trì hoạt động văn phòng đại diện của họ.

7. Xử phạt khi chậm gia hạn GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài

Theo quy định của Khoản 1 Điều 23 Nghị định 07/2016 NĐ-CP ghi rõ:

Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy phép thành lập chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hoạt động hết hạn.

Nếu công ty, doanh nghiệp chậm gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện sẽ được xem là quên không làm thủ tục gia hạn. Như vậy có thể thấy, công ty, doanh nghiệp đã vi phạm điều lệ của pháp luật hiện hành.

Việc gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện là việc làm vô cùng quan trọng. Nó không chỉ thể hiện doanh nghiệp luôn tôn trọng luật pháp mà còn tạo dựng niềm tin với khách hàng. Gia hạn giấy phép hoạt động do người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc chi nhánh phải tới cơ quan thẩm quyền để xin cấp phép. Nhưng vì lý do nào đó người đứng đầu không thể tới làm việc với cơ quan thẩm quyền có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ. Điều được căn theo quy định Khoản 3, Điều 33 Nghị định 07/2016 NĐ-CP

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (462 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo