Gia Hạn GP Vận Tải Qua Biên Giới CPC – Lào – Vn Phương Tiện Lào – CPC

Gia Hạn GP Vận Tải Qua Biên Giới CPC - Lào - Vn Phương Tiện Lào - CPC
Gia Hạn GP Vận Tải Qua Biên Giới CPC – Lào – Vn Phương Tiện Lào – CPC

Thủ tục gia hạn GP vận tải qua biên giới CPC – Lào – VN phương tiện Lào – CPC là thủ tục hành chính được nhiều tổ chức quan tâm và tìm hiểu. Đê thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, sau đây ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Gia hạn GP vận tải qua biên giới CPC – Lào – VN phương tiện Lào – CPC” theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
 • Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và CHXHCN Việt Nam về vận tải đường bộ.
 • Quyết định số 3110/2015/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và nội dung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;
 • Quyết định số 1915/2016/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016 về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2. Chuẩn bị hồ sơ gia hạn GP vận tải qua biên giới CPC – Lào – VN phương tiện Lào – CPC

* Đối với xe thương mại:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại theo mẫu;
 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
 • Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
 • Văn bản chấp thuận khai thác tuyến (đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định);
 • Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì phải xuất trình thêm tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

* Đối với xe phi thương mại:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại theo mẫu;
 • Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, các nhân với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
 • Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực).

 

3. Thủ tục gia hạn GP vận tải qua biên giới CPC – Lào – VN phương tiện Lào – CPC

Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam (sau đây gọi là Giấy phép liên vận CLV) và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia đến Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện gặp sự cố.

Bước 2: Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép thông báo trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ngay trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nêu rõ những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi;

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải có văn bản gia hạn Giấy phép liên vận CLV và gửi cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc thứ 2, 3, 4, 5, 6

 

4. Thời hạn thực hiện thủ tục

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

5. Thời hạn của GP vận tải qua biên giới CPC – Lào – VN phương tiện Lào – CPC

Gia hạn Giấy phép liên vận CLV và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

Đối tượng được gia hạn: Phương tiện của Lào, Campuchia gặp trường hợp bất khả kháng (thiên tai, tai nạn giao thông, hỏng phương tiện không thể sửa chữa tại Việt Nam) được gia hạn 01 (một) lần với thời hạn không quá 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết hạn.

6. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện gặp sự cố.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện gặp sự cố.
 • Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Dịch vụ thực hiện thủ tục gia hạn GP vận tải qua biên giới CPC – Lào – VN phương tiện Lào – CPC

 • ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng về trình tự, thủ tục, điều kiện xin gia hạn Giấy phép
 • Tư vấn cho quý khách hàng về hồ sơ và các văn bản cần thiết theo quy định của Pháp luật liên quan đến việc cấp Giấy phép Liên vận Campuchia – Lào – Việt Nam.
 • Đại diện cho quý khách hàng soạn thảo Hồ sơ xin cấp giấy phép và thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận