Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

Khai thác tài nguyên luôn là ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chịu sự kiểm soát khá chặt chẽ từ nhà nước bởi những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy đến nếu như việc khai thác trở nên bừa bãi, gây lãng phí vì không được kiểm tra, kiểm soát từ cơ quan có thẩm quyền. Có thể thấy rằng, hoạt động khai thác nước ngầm, khai thác nước dưới đất thời gian gần đây đang diễn ra khá phổ biến không chỉ phục vụ cho sinh hoạt mà nó còn phục vụ đáng kể các ngành sản xuất, khai thác khoáng sản, nhiên liệu hay hóa dầu. Chính vì vậy, khi muốn được cấp phép khai thác nước ngầm thì cần phải đáp ứng những điều kiện chặt chẽ mà pháp luật quy định thì mới được cấp giấy phép khai thác cũng như thời hạn của giấy phép được kiểm soát một cách đáng kể. Chính vì vậy, chủ giấy phép khai thác cần phải chú ý đến thời hạn của giấy phép để có thể thực hiện việc gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm đúng thời hạn và thủ tục luật định. Nhằm giúp quý khách hàng hiểu hơn về việc gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất mà chúng tôi xin gửi đến các bạn bài viết Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm năm 2021.


1.Thời hạn của giấy phép khai thác nước ngầm và điều kiện để được tiến hành việc xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm được quy định như thế nào?

Giấy phép khai thác nước ngầm, khai thác nước dưới đất có thời hạn là bao nhiêu năm?

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 21, Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật tài nguyên nước quy định về thời hạn của giấy phép thì: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.

Như vậy, đối với giấy phép khai thác nước ngầm sẽ có thời hạn là 10 năm và có thể được gia hạn nhiều lần ít nhất là 2 năm và không quá 5 năm trong một lần gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất. 

Để được thực hiện việc xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm thì cần đáp ứng những điều kiện luật định gì?

Theo quy định tại Điều 22, Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật tài nguyên nước  thì việc gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Đối với trường hợp mà không nộp hồ sơ đề nghị xin gia hạn nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 90 ngày thì tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

2.Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất

Để tiến hành việc xin hạn giấy phép khai thác nước ngầm, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất thì chủ giấy phép cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất bao gồm:

Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép; (đơn được soạn theo mẫu 04, phụ lục của thông tư số 27/2014/TT-BTNMT )

Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước;

Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

Bản sao giấy phép đã được cấp.

  1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

Theo quy định tại điều 28, 29 Nghị định 201/2013 thi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bao gồm:

  • Cục quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của bộ tài nguyên và môi trường.
  • Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.

3.Trình tự, thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm,  gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất

Trình tự, thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm,  gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất được tiến hành như sau:

Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;
  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.

Bước 2. Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm:

  • Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất;
  • Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;
  • Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

 

Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thực hiện việc gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng vẫn còn đang phân vân và gặp các vướng mắc về trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

 

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận