Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2021

logo accACC
ACC Group
Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng
Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng

Ngày nay khi hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh mẽ, hầu hết các doanh nghiệp điều sử dụng kho hàng là nơi để lưu trữ hàng hóa phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên để hoạt động được các kho hàng này cũng phải chịu các loại thuế trong đó có thuế môn bài. Bài viết này cung cấp các quy định về kê khai thuế môn bài cho kho hàng 2021.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp các quy định pháp lý cân thiết về dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2021. Mời bạn tham khảo chi tiết bài viết này.

1. Khái niệm về nộp thuế môn bài cho kho hàng

Thuế môn bài là: một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Kho hàng là: Nơi chứa đựng và lưu trữ các loại đồ vật hàng hóa trong việc sản xuất kinh doanh. Kho hàng là một nơi không thể thiếu của các nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng, siêu thị… Trong một kho có thể được xuất nhập khẩu hàng hóa hay di chuyển lưu trữ thường xuyên…

2. Quy định pháp lý về nộp thuế môn bài

Các đối tượng phải nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chứ xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chứ kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
 • Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế  và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.

 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng đầu hay 6 tháng cuối của năm.

3. Quy định về nộp thuế môn bài kho hàng

Kho chứa hàng có phải nộp thuế môn bài?

Theo công văn số 38888/CCT-KKKTT&TH ngày 18/12/2017 về hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2018 thì;

Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có kho hàng, xưởng sản xuất thì không phải nộp lệ phí môn bài cho kho hàng, xưởng sản xuất. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trung tâm trực thuộc, VPGD mà trung tâm trực thuộc, VPGD có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài cho trung tâm trực thuộc, VPGD và ngược lại trung tâm trực thuộc, VPGD không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Căn cứ theo công văn hướng dẫn thì;

Nếu kho chứa hàng hóa dùng để chứa hàng, có hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán hàng hóa thì phải nộp thuế môn bài đối với kho hàng.

Thủ tục đăng ký kho hàng để hoạt động kinh doanh

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 33, Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Địa điểm kinh doanh của doanh của doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh, nội dung bao gồm;

 • Mã số doanh nghiệp ;
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên địa chỉ chi nhánh;
 • Tên, hoặc địa điểm kinh doanh;
 • Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh;

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho kho hàng hóa

Lập tờ khai thuế lệ phí môn bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện:……………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

[09] Điện thoại:……………………… [10] Fax: …………………… [11] Email: ……………..

[12] Đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày …………………………………..

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 • Trong trường hợp kho hàng cùng tỉnh, Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì công ty sẽ chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế môn bài cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty.
 • Nếu kho hàng ở khác tỉnh với trụ sở chính thì  nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý kho hàng.
 • Mức thuế môn bài đối với kho hàng của doanh nghiệp là : 1.000.000 đồng/năm( nếu thành lập 6 tháng đầu năm), 500.000 đồng( nếu thành lập 6 tháng cuối năm)
 • Tiểu mục nộp tiền là 2864.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận