Dự thảo sửa đổi luật Đất đai: Cần làm rõ tác động khi bỏ "Hộ gia đình"

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương cho rằng, cần phải làm rõ tác động khi bỏ 'hộ gia đình' là chủ sử dụng trong nhiều điều khoản trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Fca699ec99a170ff29b0
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương nêu ý kiến về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Hội nghị "“Lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các tổ chức, đơn vị về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

Chưa thể hiện được nguyên tắc có đất để “đảm bảo sinh kế”

Khi góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi), Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc thiểu số ông Quàng Văn Hương cho biết, theo kết quả khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS). Năm 2019, có 24.532 hộ nông dân DTTS thiếu nhà ở và 210.400 hộ nông dân DTTS cần hỗ trợ đất sản xuất.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phần lớn đất đã được giao cho người sử dụng đất (đơn vị, hộ gia đình, cá nhân), nhu cầu về đất của người dân ngày càng tăng, trong khi quỹ đất tái định cư của địa phương không nhiều và có xu hướng thu hẹp lại (Thực hiện dự án đầu tư do mua lại; thiên tai, bão lũ, sa mạc hóa...).
Vì vậy, việc thực hiện chính sách đất đai cho người dân là nhiệm vụ cấp bách, cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo thiết thực.
Nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho thấy, có 4 quy định riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); 4 quy định cụ thể một số ngành, nghề ưu tiên, trong đó có DTTS. Trong đó :Các chính sách đã được quy định cụ thể là giao đất ở, giao đất sản xuất, được ưu tiên hơn so với đối tượng khác khi thực hiện giao đất, cho thuê đất, được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ khi được giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Quy định trên cho thấy dự thảo luật đất đai chưa thể chế đầy đủ tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa thể hiện về mặt pháp lý việc “… đất sản xuất, kinh doanh, sinh kế” được quy định tại Điều 17. Các nguyên tắc cần được tiếp tục rà soát, bổ sung.
Làm rõ chính sách ưu tiên thiểu số
Ông Quàng Văn Hưởng nêu rõ, dự thảo (sửa đổi) Luật Đất đai cần quy định rõ các chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời quy định rõ các chính sách này tại các điều khoản khác của dự thảo luật, trong đó nêu rõ đồng bào dân tộc thiểu số. và không chia sẻ với các nhóm khác.
Cụ thể, tại Điều 17, về nguyên tắc: Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, quy định từ “tạo thuận lợi” trong dự thảo luật nên sửa thành “ưu tiên”.
Thiết kế lại Điều 17 gồm 04 khoản: Khoản 1: Quy định nguyên tắc chung việc bảo đảm chính sách đất đai cho đồng bào DTTS trong Khoản 2: Quy định các mục chính sách cụ thể, ưu tiên cho đồng bào DTTS; Khoản 3: Quy định trách nhiệm của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương về việc ban hành chính sách đất đai cho đồng bào DTTS; Khoản 4: Quy định về trách nhiệm của Nhà nước bố trí nguồn lực thực hiện chính sách đất đai cho đồng bào DTTS.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi Luật, có thể nghiên cứu các phương án chỉ định chính phủ xây dựng các nghị định riêng cho các dân tộc thiểu số.
Về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, Dự thảo Luật quy định bỏ “hộ gia đình” là chủ sử dụng trong nhiều điều khoản (tại các Điều: 40, 52, 137, 170....), tuy nhiên, chưa có đánh giá tác động đối với các hộ gia đình DTTS, với nhiều tập quán khác nhau, nhất là DTTS rất ít người, DTTS có nhiều khó khăn.
Ông Hương đề nghị, cần làm rõ các tác động (tích cực, tiêu cực) khi bỏ “hộ gia đình” DTTS trong một số điều luật, nhất là các đối tượng chính sách trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng đất...
Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tái định cư thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW “... bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số định cư. về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;…”, cần xem xét quy định bổ sung nhiệm vụ này vào nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ ​​cấp tỉnh đến cấp huyện (có thể đưa vào nghị định của Chính phủ. ). Theo đó, quy định rõ: theo phạm vi, thẩm quyền của tỉnh (huyện) quy định rõ: chủ thể, địa điểm, kế hoạch thực hiện 05 năm, hàng năm.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải xác định cụ thể số hộ, diện tích, loại đất, vị trí (lô, thửa) của từng cộng đồng dân cư; hiện trạng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước... (nếu là đất ở). bố trí); Nguyên quán, không có tranh chấp; phương án giao đất phải cụ thể, giao đất phải đúng chủ trương, được cộng đồng dân cư và người dân đồng thuận; đồng thời chính quyền địa phương phải bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết để thực hiện.
Nguồn: ANTV

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo