Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp năm 2021

logo accACC
Võ Trang

Khi một doanh nghiệp giải thể thì việc đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp là một trong những bước quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện. Để đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp thì thủ tục như thế nào, các bước thực hiện thế nào. Bài viết sau ACC sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp, hãy theo dõi bài viết sau nhé.

Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

1. Những trường hợp giải thể doanh nghiệp.

Có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp được quy định như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành rà soát các Báo cáo của Doanh nghiệp đã nộp xem thiếu báo cáo nào đến thời điểm đóng mã số thuế thì nộp bổ sung.

Bước 2: Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 67 Luật quản lý thuế 2019

“Điều 67. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

  1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế

Khoản 4 điểm a  Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế của Bộ tài chính quy định về Hồ sơ đóng mã số thuế:

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải thể

Sau khi công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đóng mã số thuế theo quy định bạn cần tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý khu vực công ty bạn hoạt động

Bước 5: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ đóng mã số thuế

Sau khi  tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế làm thủ tục đóng mã số thuế. Bên cơ quan thuế sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục còn lại theo quy định. Tuy nhiên công ty của cũng cần thực hiện một số công việc sau:

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty bạn, cơ quan thuế phải thực hiện việc Thông báo cho công ty ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho công ty. Đồng thời chuyển trạng thái của công ty và các đơn vị trực thuộc của công ty về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho công ty (trừ người nộp thuế là doanh nghiệp).

3. Một số câu hỏi về thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

3.1 Giải thể công ty mất bao lâu?

Trả lời: Thời gian giải thể công ty theo thủ tục hành chính thường ngắn hơn so với thực tế. Trên thực tế thời hạn giải thể công ty thường khoảng một tháng tuy nhiên với các hồ sơ phức tạp sẽ phụ thuộc nhiều vào thời gian chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế

3.2 Sau khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn hoạt động lại có phải đăng ký mã số thuế nữa không?

Trả lời:Sau khi công ty chấm dứt hoạt động ( đóng mã số thuế) nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động thì cần phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký mã số số thuế mới với cơ quan quản lý thuế tại khu vực của mình.

Trường hợp doanh nghiệp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế đều được coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp và một số quy định về thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc Nếu có thắc mắc gì về thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận