whatsapp viber zalo phone zalo mail

Đơn xin gia hạn hợp đồng xây dựng

Đơn xin gia hạn hợp đồng xây dựng là một vấn đề đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhận biết được những băng khoăn của khách hàng Công ty Luật ACC xin cung cấp đến bạn bài viết dưới đây. Thông qua bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn biết Đơn xin gia hạn hợp đồng xây dựng. Mời bạn cùng tham khảo bài viết này nhé!

địa điểm kinh doanh tại Quận Hoàn Kiếm

Đơn xin gia hạn hợp đồng xây dựng

1. Gia hạn hợp đồng là gì?

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng là việc kéo dài thêm một khoảng thời gian so với thời gian đã được xác định  thời hạn thực hiện hợp đồng hay  thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng. … Tuy nhiên, hợp đồng vẫn được gia hạn thêm thời gian để hai bên có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Các trường hợp phải gia hạn hợp đồng

2.1. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của các bên

Sau khi giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng có thể tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thêm thời gian thực hiện hợp đồng vì một lý do nào đó.

2.2. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh

Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;
  • Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;
  • Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;
  • Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;
  • Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

3. Đơn xin gia hạn hợp đồng xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–oOo—–
ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

– Căn cứ Luật Xây dựng 2014;
– Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;
– Hợp đồng số …………………………. về việc ……………………………………………..
Kính gửi: …………………………………………………………………………………
Trước tiên Công ty …………………………… xin chân thành cảm ơn đến …………………………đã tin
tưởng giao cho Công ty chúng tôi thi công công trình………………………………
Căn cứ vào Hợp đồng số ………………………………………… ký ngày …… tháng ……. năm ……giữa
………………………. và Công ty ………………………….. về việc thi công xây dựng công trình:
…………………………………..
Nay, Công ty chúng tôi xin …………………………… xem xét cho Đơn vị thi công chúng tôi gia
hạn hợp đồng thi công xây dựng nêu trên.
Lý do xin gia hạn: Chúng tôi đang gặp phải khó khăn trong [trình bày chi tiết lý do xin gia hạn
hợp đồng thi công xây dựng] ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Công ty chúng tôi kính gửi đơn xin gia hạn này đến ……………………………. để xem xét và
chấp thuận cho gia hạn thời gian thi công thêm ……….. ngày, tính từ ngày hết hạn hợp đồng.
Kính mong ………………………………. xem xét và giúp đỡ.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu văn thư
……………….., ngày …… tháng …… năm ……
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

4. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Đơn xin gia hạn hợp đồng xây dựng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với ACC để được giải đáp. ACC mong muốn đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất. ACC xin cảm ơn!

Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.