CÔNG TY LUẬT ACC

Quy định đơn vị được kiểm toán là gì? (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

Quy định đơn vị được kiểm toán là gì? (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

06/04/2022

Doanh nghiệp là sự phát triển chính của nước ta hiện nay. Và dịch vụ kiểm toán là dịch vụ đặc thù của các doanh nghiệp hiện nay. Và đơn vị là doanh nghiệp thực hiện kiểm toán. Như vậy thì đơn vị được kiểm toán là gì? Các quy định về đơn vị được kiểm toán là gì và như thế nào. Để tìm hiểu hơn về đơn vị được kiểm toán là gì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về đơn vị được kiểm toán là gì nhé.

don vi kiem toan la gi

Đơn vị kiểm toán là gì

1. Đơn vị kiểm toán là gì?

Về khái niệm đơn vị kiểm toán thì được quy định tại Luật kiểm toán độc lập 2011 về khái niệm đơn vị được kiểm toán như sau:

 • Đơn vị được kiểm toán là doanh nghiệp, tổ chức được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán.

2. Đối tượng là đơn vị được kiểm toán.

Đối tượng là đơn vị được kiểm toán được pháp luật quy định khá cụ thể và rõ rành. căn cứ theo quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011 thì đối tượng được kiểm toán bao gồm:

Thứ nhất: Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 •  Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Thứ hai: Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

3. Quyền của đơn vị được kiểm toán.

Đơn vị được kiểm toán cũng có những quyền riêng của mình. Pháp luật hiện hành là Luật Kiểm toán độc lập 2011 đã quy định những quyền của đơn vị được kiểm toán như sau:

 • Thứ nhất: Đơn vị được kiểm toàn có quyền được lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thứ hai: Được lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thứ ba: Đơn vị được kiểm toán có quyền yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán và thông tin về kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán.
 • Thứ tư: Có quyền từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán.
 • Thứ năm: Đề nghị thay thế thành viên tham gia cuộc kiểm toán khi có căn cứ cho rằng thành viên đó vi phạm nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập trong quá trình thực hiện kiểm toán.
 • Thứ sáu: Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu thấy chưa phù hợp.
 • Thứ bảy: Khiếu nại về hành vi của thành viên tham gia cuộc kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật.
 • Thứ tám: Yêu cầu bồi thường trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam gây thiệt hại.

4. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán.

Song song với quyền của đơn vị được kiểm toán thì là nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán được Luật kiểm toán độc lập 2011 quy định như sau:

 • Thứ nhất: Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.
 • Thứ hai: Thực hiện yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về việc thu thập bằng chứng kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và điều chỉnh các sai sót để báo cáo kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với các nội dung không được ngoại trừ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48 của Luật này. Trường hợp không điều chỉnh sai sót theo ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được kiểm toán phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán.
 • Thứ ba: Phối hợp, tạo điều kiện cho kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán.
 • Thứ tư: Không được có hành vi hạn chế phạm vi các vấn đề cần kiểm toán.
 • Thứ năm: Xem xét đề nghị của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về tồn tại, sai sót trong báo cáo tài chính và trong việc tuân thủ pháp luật để có biện pháp khắc phục kịp thời.
 • Thứ sáu: Thông báo kịp thời, đầy đủ các vi phạm pháp luật và vi phạm hợp đồng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thứ bảy: Thanh toán phí dịch vụ kiểm toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Thứ tám: Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam từ ba năm liên tục trở lên thì phải yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán.

5. Kết luận đơn vị được kiểm toán là gì.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về đơn vị được kiểm toán là gì và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến đơn vị được kiểm toán là gì. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đơn vị được kiểm toán là gì đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về đơn vị được kiểm toán là gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ