ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO - CÔNG TY LUẬT ACC

Tham khảo bài viết dưới đây của công ty luật ACC để tải Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo. Bên cạnh đó bài viết này còn cung cấp một số thông tin liên quan đến dịch vụ xin giấy phép quảng cáo của công ty Luật ACC.

Công ty Luật ACC là đơn vị cung cấp các dịch vụ pháp lý uy tín. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Giấy phép quảng cáo là gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 quy định: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân”.

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể để giải thích thế nào là giấy phép quảng cáo nhưng căn cứ vào các định nghĩa trên thì có thể hiểu, giấy phép quảng cáo là tài liệu pháp lý để chứng thực hoạt động dịch vụ quảng cáo tại các tòa nhà của bạn là đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giấy phép quảng cáo cho phép bạn quảng cáo đúng với các nội dung đã đăng ký trước đó.

Tham khảo mẫu đề nghị cấp giấy phép quảng cáo dưới đây: 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN______________Số: …………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá - Thông tin ...........

1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………….................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại .............................; Fax: .........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... ngày....tháng...năm......cơ quan cấp..........

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm ......................…………………………………………

Chức vụ .............……Chứng minh thư nhân dân số ........................ do công an…cấp ngày….tháng….năm ….

Địa chỉ thường trú ………………………….............................................................……

Điện thoại ..................................................; Fax: ....................................................

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm …...................................………

Trên phương tiện ………………..........…....…………… Địa điểm ……......………..........

Kích thước ………......…… Số lượng ……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo ….…..

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

  ................., ngày.......tháng......năm.......
  Đại diện tổ chức, cá nhân(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

2. Điều kiện để được cấp Giấy phép quảng cáo

Điều kiện để được cấp giấy phép quảng cáo được quy định tại Điều 20 luật Quảng cáo, cụ thể:

-        Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-        Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

-        Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

-        Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện luật định

-        điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khác khi có phát sinh trên thực tế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo

- Đơn xin giấy phép quảng cáo

- Giấy phép đăng ký kinh doanh

- kịch bản quảng cáo với các nội dung được lên ý tưởng trước đó.

- Hình ảnh sản phẩm hàng hóa dịch vụ

- giấy chứng nhận an toàn vệ sinh (đối với các sản phẩm quảng cáo là thực phẩm)

- đĩa CD có tên công ty, địa chỉ công ty đề nghị cấp giấy phép quảng cáo

4. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo:

Căn cứ theo pháp luật hiện hành quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến trình tự để được cấp giấy phép quảng cáo bao gồm các bước:

Bước 1: Hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan cấp phép

Cơ quan cấp giấy phép quảng cáo thẩm định nội dung và tiến hành thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ. Sẽ chia ra 2 trường hợp có thể xảy ra:

-    Hồ sơ hợp lệ

-    Hồ sơ không hợp lệ

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Sau khi nhận được thông báo bổ sung hồ sơ thì chủ sở hữu có thể tiến hành thay đổi và bổ sung hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ và kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ghi vào sổ, trong trường hợp chưa đủ hồ sơ thì trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp kèm theo văn bản những giấy tờ cần bổ sung cho hồ sơ, Thời hạn bổ sung hồ sơ là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu hết thời hạn bổ sung mà doanh nghiệp chưa bổ sung thì hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo trên xe ô tô hết hiệu lực.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận phiếu hẹn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ (đối với hồ sơ hợp lệ).

Nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Dịch vụ tư vấn Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý đặc biệt là các dịch vụ tư vấn liên quan đến Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo vì lĩnh vực giấy phép quảng cáo đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Tuy nhiên, công ty luật ACC vẫn là một trong những đơn vị nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng vì các lý do dưới đây:

-     Kinh nghiệm làm việc

Mặc dù trên thị trường có rất nhiều các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo nhưng ACC luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng vì đội ngũ nhân viên của ACC được đào tạo và tuyển dụng chuyên nghiệp. Nhân viên của công ty Luật ACC được đào tạo và luôn sẽ đem đến cho các bạn được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

-     Chính sách hậu đãi

Sau khi sử dụng dịch vụ của công ty luật ACC tư vấn các vấn đề liên quan đến Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo. Chúng tôi cam kết sẽ không yêu cầu sử dụng các dịch vụ khác của công ty luật ACC để nhằm trục lợi. Sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bạn muốn sử dụng dịch vụ khác của công ty sẽ được nhận những ưu đãi khác của công ty.

-       Thái độ làm việc chuyên nghiệp

Ngoài ra, thái độ làm việc của nhân viên công ty Luật ACC luôn được đánh giá là thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi làm việc với công ty, cũng như khi khách hàng liên hệ để được tư vấn online. Bạn có thể lựa chọn hình thức tư vấn trực tiếp hoặc trực tuyến khi muốn được giải quyết các vấn đề liên quan đến Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo

-      Dịch vụ tư vấn trực tuyến và trực tiếp

Hiện nay, công ty Luật ACC có hỗ trợ dịch vụ tư vấn trực tuyến và trực tiếp. Bạn có thể đăng ký được tư vấn các vấn đề liên quan đến Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo trực tiếp thông qua số điện thoại hoặc hotline của công ty. Hoạt động tư vấn trực tuyến sẽ hoàn toàn miễn phí. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn trực tuyến của công ty về Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo thì bạn sẽ được nhân viên của công ty Luật ACC tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tiến hành đến với công ty Luật ACC để được tư vấn trực tiếp tại văn phòng của công ty.

6. Công ty Luật ACC cam kết

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo, công ty luật ACC chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo trường hợp này bạn nên xem xét kỹ lưỡng để tiết kiệm thời gian xin Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo. Chúng tôi hi vọng bạn có thể hiểu hơn về vấn đề này để tránh khỏi các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của bạn. Công ty luật ACC cung cấp dịch vụ tư vấn Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ số hotline: 028 777 00888 hoặc thông quá trang website: Accgroup.vn. Công ty luật ACC xin cảm ơn!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (542 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo