Doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản không?

logo accACC
Nguyen Vi

Vậy doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản không? Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về các quy định về quy trình doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản ngân hàng,các bước doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản ngân hàng  . Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong việc doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản ngân hàng và hướng dẫn doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản ngân hàng một cách chi tiết cho khách hàng .

1.Doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản không?

Mở tài khoản doanh nghiệp tư nhân là điều khá quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp tư nhân. Vậy, doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản không? Theo quy định pháp luật, tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân được quyền mở tài khoản ngân hàng hay còn được gọi là tài khoản thanh toán.

Theo đó, tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.

2.Tại sao doanh nghiệp tư nhân phải mở tài khoản ngân hàng?

Doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản ngân hàng là rất quan trọng, vậy tại sao nó quan trọng đến vậy.

Rất rõ ràng tài khoản ngân hàng sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp tư nhân như thanh toán, gửi tiết kiệm, chi trả khoản vay, nhận chi trả từ khách hàng. Sự có mặt của tài khoản ngân hàng sẽ tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp tư nhân.

3.Hồ sơ mở tài khoản của doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ mở tài khoản của doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

  1. a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;
  2. b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
  3. c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của những người đó.

– Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán (ngoại trừ Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng) là bản chính hoặc bản sao. Đối với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về việc dịch ra tiếng Việt nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  1. a) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp (quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán (quyết định bổ nhiệm, văn bản ủy quyền) phải được dịch toàn bộ ra tiếng Việt;
  2. b) Hộ chiếu và các giấy tờ khác trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  3. c) Bản dịch ra tiếng Việt phải được đính kèm bản chính bằng tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu;
  4. d) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ về nội dung được dịch ra tiếng Việt so với nội dung của các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài.”

4.Các bước mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Chọn ngân hàng để tiến hành mở tài khoản

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản như mục 3

Bước 3: Ngân hàng kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Bước 4: Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau: Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản khi ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán nhưng phải áp dụng các biện pháp để xác minh sự chính xác về dấu (nếu có) và chữ ký của người người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trên hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và đảm bảo khớp đúng với mẫu dấu (nếu có), mẫu chữ ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán;

5.Những câu hỏi thường gặp khi doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản 

Doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản không?

Có, doanh nghiệp tư nhân có quyền mở tài khoản ngân hàng.

Doanh nghiệp tư nhân được mở bao nhiêu tài khoản ngân hàng?

Mỗi tổ chức chỉ được thành lập một tài khoản tại một ngân hàng, nhưng có thể mở tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Bước nào quan trọng nhất trong quy trình doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản ?

Trong quy trình doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản các bước đều đóng vai trò quan trọng.

Hồ sơ doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản gồm những gì?

Hồ sơ doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản được nêu rõ tại mục 3.

ACC Group có dịch vụ tư vấn về doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách cách thức, trình tự và toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình doanh nghiệp tư nhân mở tài khoản ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận