ĐKT Đơn Vị Sau Chuyển Đổi Từ Đơn Vị Trực Thuộc Thành Độc Lập

ĐKT Đơn Vị Sau Chuyển Đổi Từ Đơn Vị Trực Thuộc Thành Độc Lập
ĐKT Đơn Vị Sau Chuyển Đổi Từ Đơn Vị Trực Thuộc Thành Độc Lập

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC, đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới. ACC sẽ giới thiệu chi tiết hơn về thủ tục trên thông qua bài viết ĐKT đơn vị sau chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc thành độc lập.

1. Quy định về chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc thành độc lập

Đơn vị trực thuộc là gì?

Đơn vị phụ thuộc của công ty bao gồm:

 • Chi nhánh;
 • Văn phòng đại diện;
 • Địa điểm kinh doanh.

Trong đó nhiệm vụ, chức năng của từng loại hình như sau:

 • Chi nhánh: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Chi nhánh được thực hiện chức năng kinh doanh với nhành nghề phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có mã số thuế, con dấu riêng.
 • Văn phòng đại diện: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh. Văn phòng đại diện có mã số thuế, con dấu riêng.
 • Địa điểm kinh doanh: Là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được phép kinh doanh trong phạm vi một nhóm ngành cụ thể đã đăng ký từ ngành nghề của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có con dấu và phải đặt cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Đơn vị độc lập là gì?

Căn cứ quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC, đơn vị độc lập chính các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ của mình trước pháp luật.

Chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc thành độc lập cần thực hiện thủ tục gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

“Đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này. Khi có Quyết định chuyển đổi, đơn vị trước chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này”.

Như vậy, sau khi chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc thành độc lập, đơn vị phải phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới.

2. ĐKT đơn vị sau chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc thành độc lập

 • Thời hạn đăng ký thuế

Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định thời hạn đăng ký thuế như sau:

“Các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ:

Ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.”

 • Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).
  • Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

a) Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

b) Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 • Thời gian giải quyết hồ sơ

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sau thời gian trên, đơn vị sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ thủ tục cần thực hiện sau khi chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc thành độc lập.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận