Thủ tục và điều kiện mở cơ sở đóng ghe tàu cập nhật 2020

Trang chủ / Blog / Thủ tục và điều kiện mở cơ sở đóng ghe tàu cập nhật 2020
Thủ tục và điều kiện mở cơ sở đóng ghe tàu
Thủ tục và điều kiện mở cơ sở đóng ghe tàu

Hiện nay hoạt động giao thông vận tải đường thủy ngày càng phát triển, kéo theo đó dịch vụ đóng mới các phương tiện đường thủy như ghe tàu cũng tăng mạnh. Tuy nhiên để thành lập cơ sở đóng ghe tàu cần phải theo các quy định pháp luật. Vì vậy, bài viết này cung cấp các quy định về thủ tục và điều kiện mở cơ sở đóng ghe tàu cập nhật 2020.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp các quy định pháp lý cần thiết trong thủ tục và điều kiện để mở cơ sở đóng ghe tàu mới nhất 2020. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

1. Khái niệm về đóng ghe tàu

Ghe tàu: Là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.

Đóng ghe tàu: Là việc xây dựng các ghe tàu thủy và các ghe tàu nổi khác. Nó thường diễn ra trong một cơ sở chuyên biệt được gọi là xưởng đóng tàu.

2. Phân loại cơ sở đóng ghe tàu

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 111/2016/NĐ-CP quy định về phân loại cơ sở đóng ghe tàu:

 • Cơ sở đóng tàu loại 1 là cơ sở có đủ điều kiện đóng mới, hoán cải tất cả các loại tàu.
 • Cơ sở đóng tàu loại 2 là cơ sở có đủ điều kiện đóng mới các loại tàu chở khách có sức chở dưới 100 hành khách; tàu biển không phải là tàu chở khách có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 90m, trừ tàu chở dầu có tổng dung tích từ 1.000 GT trở lên, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu chở xô khí hóa lỏng.

3. Điều kiện chung đối với cơ sở đóng ghe tàu

 • Cơ sở đóng mới ghe tàu phải là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình công nghệ và năng lực thi công phù hợp với chủng loại, kích cỡ phương tiện thủy nội địa được sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
 • Cơ sở đóng mới ghe tàu phải tuân thủ các Điều kiện quy định tại Nghị định 111/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

4. Điều kiện mở cơ sở đóng ghe tàu

Điều kiện về cán bộ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và thợ đóng tàu:

 • Đối với cơ sở đóng tàu loại 1: 04 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 04 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy và 02 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tàu thủy.
 • Đối với cơ sở đóng tàu loại 2: 02 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 02 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy và 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tàu thủy.
 • Cán bộ kỹ thuật và kiểm tra chất lượng phải có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng mới tàu.
 • Cơ sở đóng tàu với thân tàu bằng vật liệu kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 05 thợ hàn kim loại, 02 thợ cơ khí, 03 thợ điện và 03 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới tàu. Thợ hàn kim loại phải có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu hoặc tương đương.
 • Cơ sở đóng tàu với thân tàu bằng vật liệu phi kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 03 thợ chế tạo vỏ tàu thủy, 01 thợ cơ khí, 01 thợ điện và 02 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới ghe tàu.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị:

 • Đảm bảo có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới ghe tàu.

Điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ:

 • Đáp ứng các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về bảo vệ môi trường:

 • Đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL).
 • Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo có đầy đủ nhân lực, hệ thống, công trình, thiết bị quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về hệ thống quản lý chất lượng:

 • Cơ sở đóng tàu loại 1 phải thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương, hệ thống quản lý an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc tương đương.
 • Cơ sở đóng tàu loại 2 phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các quy trình công việc đóng mới và hoán cải ghe tàu theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương trong thời gian 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện hoạt động và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

5. Thủ tục công nhận và mở cơ sở đóng ghe tàu

Hồ sơ, thủ tục công nhận, cơ sở đủ điều kiện đóng mới ghe tàu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 111/2016/NĐ-CP như sau:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 • Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới ghe tàu biển bao gồm:
  • Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 111/2016/NĐ-CP.
  • Mô tả cơ sở vật chất cần thiết liên quan đến sản xuất (sơ đồ cơ sở, văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, các trang thiết bị sản xuất, các thiết bị đo và kiểm tra);
  • Sổ tay chất lượng cùng với các tài liệu liên quan và các quy trình được lập thành hồ sơ, bao gồm cả các hồ sơ về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
  • Danh sách cán bộ kỹ thuật và kiểm tra chất lượng kèm bản sao chụp các chứng chỉ, bằng cấp có liên quan.
 • Khi Thông báo cơ sở đủ Điều kiện đóng mới ghe tàu hết hiệu lực, hoặc khi cơ sở đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung các hạng mục đã được công nhận đủ điều kiện, thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công nhận lại đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 111/2016/NĐ-CP.
  • Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở trong thời gian từ khi được công nhận, công nhận lại.
 • Thủ tục công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới ghe tàu:
  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới biển gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới ghe tàu; trả các chi phí liên quan đến việc đánh giá, thẩm định theo quy định của pháp luật.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định 111/2016/NĐ-CP.; nếu hồ sơ hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và thống nhất thời gian đánh giá thực tế tại cơ sở trong thời hạn không quá 05 ngày;
  • Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu kết quả đánh giá đạt, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Thông báo cơ sở đủ Điều kiện đóng mới tàu biển theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 111/2016/NĐ-CP và công bố danh sách các cơ sở đủ Điều kiện trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở.
  • Nếu kết quả đánh giá không đạt, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải có văn bản gửi cơ sở nêu rõ lý do không đạt trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở.
 • Thời hạn hiệu lực của Thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới ghe tàu.
  • Thời hạn hiệu lực của Thông báo cơ sở đủ Điều kiện đóng mới ghe tàu là 05 năm tính từ ngày cấp.
 • Thẩm quyền công nhận, công nhận lại cơ sở đủ Điều kiện đóng mới ghe tàu.
  • Cục Đăng kiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới ghe tàu theo quy định của Nghị định này và công bố danh sách các cơ sở đủ Điều kiện trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »