Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Tim Mạch Cập Nhật 2020

Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Tim Mạch Cập Nhật 2020
Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Tim Mạch Cập Nhật 2020

Điều kiện và thủ tục mở phòng khám tim mạch cập nhật 2020

Phòng khám chuyên khoa tim mạch – phòng khám tim mạch ngoài giờ – phòng khám tim mạch uy tín

Khách hàng muốn mở phòng khám tim mạch nhưng chưa nắm rõ điều kiện và thủ tục thực hiện? ACC sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng thông qua Điều kiện và thủ tục mở phòng khám tim mạch cập nhật 2020.

1. Điều kiện mở phòng khám tim mạch cập nhật 2020

 • Điều kiện để mở một phòng khám tim mạch bao gồm:
  • Thứ nhất, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( dưới hình thức kinh doanh là hộ kinh doanh/công ty có ngành nghề kinh doanh là Phòng khám chuyên khoa tim mạch);
  • Thứ hai, được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa tim mạch.

Để được cấp phép hoạt động, chủ kinh doanh phòng khám cần chuẩn bị các điều kiện mà pháp luật quy định. Cụ thể:

 • Về cơ sở vật chất:

Xây dựng và thiết kế:

 • Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;
 • Xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh;
 • Phòng khám chuyên khoa phải có buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 và nơi đón tiếp người bệnh, trừ phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế. Đối với phòng khám phục hồi chức năng phải có thêm buồng phục hồi chức năng có diện tích ít nhất là 10 m2;
 • Ngoài các điều kiện trên, tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng khám phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
 • Có buồng thăm dò chức năng với diện tích ít nhất là 10 m2 nếu có thực hiện thăm dò chức năng;
 • Phòng khám chuyên khoa nếu sử dụng thiết bị bức xạ (bao gồm cả thiết bị X-quang chụp răng gắn liền với ghế răng) thì phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;
 • Bảo đảm xử lý rác thải y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm vô trùng đối với buồng thực hiện thủ thuật, buồng cắm Implant, buồng kế hoạch hóa gia đình;
  • Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
 • Về thiết bị y tế:
  • Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;
  • Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;
  • Phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế không phải có thiết bị, dụng cụ y tế quy định nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với hoạt động tư vấn đã đăng ký.
 • Về nhân sự:
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó;
  • Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám chuyên khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.
 • Về phạm vi hoạt động chuyên môn:

Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội (tim mạch) được thực hiện các hoạt động sau:

 • Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh chuyên khoa thuộc hệ nội (tim mạch);
 • Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám.

2. Thủ tục mở phòng khám tim mạch cập nhật 2020

Để một phòng khám chuyên khoa tim mạch đi vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật thì cần thực hiện các thủ tục chính sau:

 • Thủ tục thành lập hộ kinh doanh/công ty có ngành nghề kinh doanh là Phòng khám tim mạch;
 • Thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa tim mạch do Sở Y tế cấp.

1. Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám tim mạch

Chuẩn bị hồ sơ đối với thủ tục thành lập Hộ kinh doanh:

Thành phần 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vật tư nông nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh có địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bảo sao hợp lệ CMND của chủ thể kinh doanh.

Chuẩn bị hồ sơ đối với thủ tục thành lập Doanh nghiệp:

Thành phần 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần).
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân/tổ chức của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Điều lệ công ty (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty CP).
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục nộp hồ sơ:

 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa tim mạch

Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa tim mạch bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài (Bản sao);
 • Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bản sao);
 • Giấy xác nhận quá trình công tác;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm của những người hoạt động trong phòng khám (áp dụng đối với phòng khám trực thuộc công ty);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Phạm vi dự kiến hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh;
 • Hợp đồng thu gom rác thải y tế nguy hại;
 • Hệ thống xử lý nước thải đối với những phòng khám chuyên khoa có sử dụng hệ thống nước trong quá trình khám chữa bệnh;

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Y tế nơi đặt phòng khám tim mạch.

Trình tự giải quyết hồ sơ:

 • Sau khi kiểm tra tính hợp pháp và đầy đủ của bộ hồ sơ; chuyên viên một cửa sẽ gửi lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ chuyên viên sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ Sở Y tế sẽ tổ chức một đoàn thẩm định xuống thẩm định cơ sở vật chất thực tế của phòng khám.

Nhận kết quả: Trong khoảng thời gian 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ, và phòng khám đảm bảo các yêu cầu và điều kiện trên thì Sở Y tế sẽ ra kết quả Giấy phép hoạt động phòng khám tim mạch.

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp về phòng khám chuyên khoa tim mạch – phòng khám tim mạch ngoài giờ – phòng khám tim mạch uy tín.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận