Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Siêu Âm Đà Nẵng 2020

 Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Siêu Âm Đà Nẵng 2020
Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Siêu Âm Đà Nẵng 2020

Điều kiện và thủ tục mở phòng khám siêu âm Đà Nẵng 2020

Siêu âm – kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng cách sử dụng sóng siêu âm, là một phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh phổ biến trong y học hiện nay và tương đối quen thuộc với người dân. Để mở phòng khám siêu âm, chủ phòng khám cần tuân thủ các bước trong trình tự thủ tục xin cấp phép, cụ thể chúng tôi sẽ chia sẻ trong bài viết dưới đây.

          Để mở phòng khám siêu âm nói chung và phòng khám siêu âm tại Đà Nẵng nói riêng, điều kiện quan trọng để được hoạt động hợp pháp là phòng khám phải có giấy phép hoạt động đối với phòng khám siêu âm theo quy định của pháp luật.

Trước hết, phòng khám siêu âm tại Đà Nẵng cần đáp ứng các điều kiện cụ thể để được cấp giấy phép hoạt động, cụ thể như sau:

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang ở Đà Nẵng

1. Cơ sở vật chất:

 • Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh.
 • Đối với phòng siêu âm, phòng nội soi chẩn đoán phải được thiết kế độc lập, mỗi phòng có diện tích ít nhất là 10 m2;
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại (nếu có), phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

2. Thiết bị y tế:

 • Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;
 • Có thiết bị phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.

3. Nhân sự:

 • Người làm việc tại cơ sở nếu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và được phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chẩn đoán hình ảnh phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh và có thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng; là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám chẩn đoán hình ảnh;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng X-Quang phải là bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc cử nhân X-Quang trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề và có thời gian trực tiếp làm chuyên khoa X-Quang ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng. Cử nhân X-Quang (trình độ đại học) được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán; là người hành nghề cơ hữu tại phòng X-Quang.

2. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của phòng khám siêu âm tại Đà Nẵng:

 • Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: Số 103 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 • Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép hoạt động để mở phòng khám siêu âm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp).

 • Cách thức thực hiện:

Đối tượng thực hiện nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Y tế.

 • Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ;

Bước 2:

 • Tiếp nhận hồ sơ: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thực hiện như sau:
  • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định;
  • Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 (ba) ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 • Giải quyết hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phải xem xét để cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với phòng khám siêu âm, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chưa hợp lệ thì thực hiện như sau:

 • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, thì Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;
 • Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, phòng khám siêu âm đề nghị cấp giấy phép hoạt động phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;
 • Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu Sở Y tế thành phố Đà Nẵng không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp giấy phép hoạt động trong thời gian quy định là 45 (bốn mươi lăm) ngày; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi, hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

 • Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám siêu âm Đà Nẵng:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của phòng khám siêu âm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phòng khám siêu âm của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với phòng khám siêu âm tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám siêu âm có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám siêu âm; người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám siêu âm;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại phòng khám siêu âm (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của phòng khám siêu âm theo mẫu quy định;
 • Tài liệu chứng minh phòng khám siêu âm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của mình;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám siêu âm đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Lưu ý về phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám chẩn đoán hình ảnh – siêu âm bao gồm:

 • Chẩn đoán X.Quang, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ;
 • Chẩn đoán siêu âm doppler, siêu âm thường, nội soi chẩn đoán;
 • Không được sử dụng thuốc đối quang tĩnh mạch, trừ phòng khám chẩn đoán hình ảnh có bác sỹ hồi sức cấp cứu và có phòng cấp cứu;
 • Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm, không làm phẫu thuật nội soi, không soi phế quản, không làm các can thiệp X.Quang chảy máu;
 • Cử nhân X.Quang (tốt nghiệp đại học) được đọc và mô tảhình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán;
 • Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận