Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Siêu Âm Đà Lạt 2020

Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Siêu Âm Đà Lạt 2020
Điều Kiện Và Thủ Tục Mở Phòng Khám Siêu Âm Đà Lạt 2020

Điều kiện và thủ tục mở phòng khám siêu âm Đà Lạt 2020

Hiện nay nhu cầu khám chữa bệnh nói chung và nhu cầu về các hoạt động siêu âm nói riêng ngày càng lớn, do ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân nâng cao rõ rệt. Đáp ứng những yêu cầu đó, bạn có nhu cầu mở phòng khám siêu âm nhưng chưa nắm rõ về quy trình, thủ tục, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi.

          Phòng khám siêu âm, chẩn đoán hình ảnh ở Đà Lạt thuộc một trong những hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nhà nước về Luật khám chữa bệnh. Theo đó, để mở và hoạt động một phòng khám siêu âm ở Đà Lạt, việc thực hiện mở phòng khám theo đúng trình tự thủ tục là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, chủ phòng khám phải đảm bảo cơ sở của mình đáp ứng được các yêu cầu chung về mở một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng như đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với lĩnh vực hoạt động là “siêu âm” để có thể tiến hành xin cấp phép và đi vào hoạt động hợp pháp.

Cụ thể:

Thủ tục mở phòng khám siêu âm Đà Lạt

1. Thành lập tổ chức hợp pháp theo quy định

Chủ phòng khám siêu âm có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh tùy theo nhu cầu và quy mô hoạt động.

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tùy từng loại hình đăng ký mà thành phần hồ sơ sẽ khác nhau, thành phần hồ sơ chính bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông/ danh sách thành viên đối với công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ công ty hợp danh;
 • Bản sao giấy tờ cá nhân theo quy định của người đại diện theo pháp luật/ thành viên/ cổ đông công ty.
 • Thành lập hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo mẫu;
 • Bản sao giấy tờ cá nhân theo quy định của chủ hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh (nếu có).

2. Xin cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám siêu âm Đà Lạt

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động:

Nơi nộp hồ sơ: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 36 Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Thành phần hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với phòng khám siêu âm tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám siêu âm có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám siêu âm; người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám siêu âm;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại phòng khám siêu âm (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của phòng khám siêu âm;
 • Tài liệu chứng minh phòng khám siêu âm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám siêu âm đề xuất.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 (ba) ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

 • Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thành lập đoàn thẩm định để cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám siêu âm Đà Lạt theo thẩm quyền;
 • Đoàn thẩm định thực hiện thẩm định theo thời hạn quy định;
 • Biên bản thẩm định phòng khám siêu âm được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, 01 bản lưu tại phòng khám siêu âm được thẩm định;
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xem xét để cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám siêu âm có đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chưa hợp lệ: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, thì Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Thời hạn thực hiện thủ tục: 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Kết quả thực hiện thủ tục:

 • Giấy phép hoạt động đối với phòng khám siêu âm.

3. Điều kiện để mở phòng khám siêu âm tại Đà Lạt

1. Điều kiện chung:

 • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Có giấy phép hoạt động được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với phạm vi hoạt động.

2. Điều kiện cụ thể;

 • Về cơ sở vật chất:
  • Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh.
  • Đối với phòng siêu âm, phòng nội soi chẩn đoán phải được thiết kế độc lập, mỗi phòng có diện tích ít nhất là 10 m2;
  • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại (nếu có), phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
  • Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
 • Thiết bị y tế:
  • Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;
  • Có thiết bị phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.
 • Nhân sự:
  • Người làm việc tại cơ sở nếu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và được phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó;
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chẩn đoán hình ảnh phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh và có thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng; là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám chẩn đoán hình ảnh;
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng X-Quang phải là bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc cử nhân X-Quang trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề và có thời gian trực tiếp làm chuyên khoa X-Quang ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng. Cử nhân X-Quang (trình độ đại học) được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán; là người hành nghề cơ hữu tại phòng X-Quang.
 • Phạm vi hoạt động:
  •  Chẩn đoán X.Quang, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ;
  • Chẩn đoán siêu âm doppler, siêu âm thường, nội soi chẩn đoán;
  • Không được sử dụng thuốc đối quang tĩnh mạch, trừ phòng khám chẩn đoán hình ảnh có bác sỹ hồi sức cấp cứu và có phòng cấp cứu;
  • Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm, không làm phẫu thuật nội soi, không soi phế quản, không làm các can thiệp X.Quang chảy máu;
  • Cử nhân X.Quang (tốt nghiệp đại học) được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán;
  • Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận