Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng 2021

Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Dịch Vụ Tiêm Chủng
Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Dịch Vụ Tiêm Chủng

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tiêm chủng tại Việt Nam được quy định cụ thể và chi tiết trong vác luật và văn bản pháp lý về điều kiện cũng như thủ tục kinh doanh. Để các bạn nắm được rõ hơn các trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh này,  sau đây ACC sẽ tư vấn rõ hơn cho các bạn những vẫn đề lien quan đến “Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng 2020”

1. Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng là gì

Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để tạo thuận lợi cho các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực này các chủ thể trong kinh doanh cần đáp những những điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tư vấn Lam Sơn với uy tín và kinh nghiệm tư vấn về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý tốt nhất về kinh doanh dịch vụ tiêm chủng.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

Đối với cơ sở tiêm chủng cố định

 • Về cơ sở vật chất:

Khu vực tiêm chủng phải bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió, thông thoáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

 • Về trang thiết bị:
  • + Có tủ lạnh, phích vắc xin hoặc hòm lạnh, các thiết bị theo dõi nhiệt độ tại nơi bảo quản và trong quá trình vận chuyển vắc xin;
  • + Có hộp chống sốc, phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Về nhân sự:
  • + Số lượng: Có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; đối với cơ sở tiêm chủng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải có tối thiểu 02 nhân viên có trình độ từ trung cấp chuyên ngành y trở lên, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên;
  • + Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

Đối với điểm tiêm chủng lưu động

 • Chỉ áp dụng đối với hoạt động tiêm chủng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch;
 • Có phích vắc xin và hộp chống sốc theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
 • Đáp ứng điều kiện về nhân sự
 • Phải do cơ sở tiêm chủng đã công bố đủ Điều kiện tiêm chủng thực hiện;
 • Cơ sở vật chất: Bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
 • Trang thiết bị: Có phích vắc xin hoặc hòm lạnh và hộp chống sốc theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
 • Nhân sự: Có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành y đáp ứng điều kiện: Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

3. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu số 1 quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 12/2014/NĐ-CP.
 • Bảng kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và
 • Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau của từng nhân viên làm công tác tiêm chủng:
  • Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động có đóng dấu xác nhận của cơ sở sử dụng lao động;
  • Bằng cấp chuyên môn;
  • Giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng.
 • Bảng kê khai trang thiết bị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 12/2014/NĐ-CP.
 • Sơ đồ mặt bằng của khu vực thực hiện tiêm chủng bao gồm: khu vực chờ, tư vấn và khám phân loại; tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
 • Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng bao gồm:
  • Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
  • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với các cơ sở y tế khác.

4. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

 • Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng nộp 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ bản sao đến Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y).
 • Bước 2: Xử lý hồ sơ: Khi nhận hồ sơ, Sở Y tế gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ
 • Trường hợp hồ sơ cấp mới đầy đủ, hợp lệ thì Sở Y tế có trách nhiệm:
  •  Chuyển hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng cho Phòng Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) nơi cơ sở y tế đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đặt trụ sở trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ để thẩm định tại cơ sở.
  • Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng, Phòng Y tế huyện có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định
 • Thành phần đoàn thẩm định gồm: Lãnh đạo Phòng Y tế huyện – Trưởng đoàn; đại diện Trung tâm Y tế huyện; đại diện bệnh viện huyện (đối với các huyện đã tách bệnh viện huyện độc lập); đác chuyên gia, cán bộ liên quan được mời theo đề nghị của Trưởng đoàn.
  • Sau khi thẩm định, Đoàn thẩm định có trách nhiệm lập biên bản thẩm và gửi về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y) trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định;
 • Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Giám đốc Sở Y tế phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận