Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Phú Yên

Trang chủ / Blog / Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Phú Yên
Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Phú Yên
Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Phú Yên

Ngày nay dịch vụ tiêm chủng như một nhu cầu cấp thiết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính vì thế hoạt động kinh doanh dịch vu tiêm chủng phát triển giúp đẩy lùi dịch bệnh, tuy nhiên để kinh doanh dịch vụ này cần phải đáp ứng các quy định pháp luật. Vì vậy, bài viết này cung cấp các quy định pháp lý cần thiết trong điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Phú Yên.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp các quy định pháp lý cần thiết về điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng Yên mới nhất. Mời bạn tham khảo chi tiết bài viết này.

1. Khái niệm về dịch vụ tiêm chủng

Tiêm chủng: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, tiêm chủng là việc truyền chất kháng nguyên vào cơ thể (một dạng vắc xin) nhằm kích thích hệ thống miễn dịch phát triển sự miễn dịch thích ứng đối với một căn bệnh. Vắc xin có thể ngăn ngừa hoặc cải thiện các hiệu ứng lây nhiễm của nhiều tác nhân gây bệnh.

2. Quy định pháp luật về thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Phú Yên.

Theo quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Việt Nam nói chung và ở Phú Yên nói riêng hoạt động dưới 2 dạng là tiêm chủng cố định và lưu động. Để thành lập cơ sở tiêm chủng cần đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật:

 • Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.
 • Thông tư 34/2018/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/01/2019).

2.1 Điều kiện chung đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cố định và lưu động ở Phú Yên là:

 • Tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm chủng. Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vắc xin trong một buổi thì số lượng không quá 100 đối tượng/buổi. Bố trí đủ nhân viên y tế để thực hiện khám sàng lọc.
 • Mỗi cơ sở tiêm chủng được tổ chức từ một đến nhiều điểm tiêm chủng cố định và đều phải bảo đảm đủ diện tích, nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
 • Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên.
 • Bố trí điểm tiêm chủng bảo đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự như sau: Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng → Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng.

2.2 Điều kiện riêng cụ thể đối với từng dạng tiêm chủng như sau:

* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cố định ở Phú Yên phải đảm bảo các điều kiện:

  • Về cơ sở vật chất: Khu vực tiêm chủng phải bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió, thông thoáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
 • Về trang biết bị: Cơ sở tiêm chủng phải có:
  • +    Có tủ lạnh, phích vắc xin hoặc hòm lạnh, các thiết bị theo dõi nhiệt độ tại nơi bảo quản và trong quá trình vận chuyển vắc xin.
  • +    Có hộp chống sốc, phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Về nhân sự: Cơ sở tiêm chủng phải đảm bảo:
  • +    Số lượng: Có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; đối với cơ sở tiêm chủng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải có tối thiểu 02 nhân viên có trình độ từ trung cấp chuyên ngành y trở lên, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên.
  • +    Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng lưu động ở Phú Yên phải đảm bảo điều kiện:

 • Việc tổ chức tiêm chủng tại nhà được thực hiện trong trường hợp sau:
  • +    Việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Y tế đối với từng chiến dịch.
  • +    Chỉ những cơ sở tiêm chủng đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP mới được phép thực hiện chiến dịch.
  • +    Việc tiêm chủng tại nhà chỉ được áp dụng đối với hoạt động tiêm chủng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch tại các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khan ở Phú Yên.
  • +    Về nhân sự phải đảm bảo: Có 02 nhân viên chuyên ngành y phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

* Về điều kiện đối với điểm tiêm chủng lưu động khác ở Phú Yên.

 • Phải do cơ sở tiêm chủng đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng.
 • Cơ sở vật chất: Bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
 • Trang thiết bị: Có phích vắc xin hoặc hòm lạnh và hộp chống sốc theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
 • Có 02 nhân viên chuyên ngành y phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

3. Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Phú Yên

Trước khi thực hiện hoạt động tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng phải thực hiện hồ sơ công bố đủ điều kiện tiêm chủng:

* Về trình tự thực hiện:

 • Bước 1.Trước khi thực hiện hoạt động tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng phải gửi văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ cho Sở Y tế tỉnh Phú Yên.
 • Bước 2.Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo đủ điều kiện tiêm chủng, Sở Y tế tỉnh Phú Yên phải đăng tải thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh (thời điểm tính ngày phải công bố thông tin được xác định theo dấu công văn đến của Sở Y tế tỉnh).
 • Cơ sở chỉ được thực hiện hoạt động tiêm chủng sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng, người đứng đầu cơ sở thực hiện tiêm chủng tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự công bố của mình.
 • Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
 • Hồ sơ: Văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.
 • Cơ quan thực hiện: Sở Y tế tỉnh Phú Yên.
 • Kết quả: Thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

4. Quy định về xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về hoạt động tiêm chủng

 • Trong quá trình thanh tra, kiểm tra điều kiện tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng, nếu phát hiện cơ sở tiêm chủng không tuân thủ các điều kiện đã quy định thì đoàn thanh tra, kiểm tra phải lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động và kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời gửi 01 bản biên bản về Sở Y tế tỉnh Hưng Yên nơi cơ sở tiêm chủng đặt trụ sở.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản tạm đình chỉ hoạt động(thời điểm nhận biên bản được xác định theo dấu công văn đến của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên rút tên cơ sở khỏi danh sách cơ sở tự công bố đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

 

 

MẪU THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG
(Kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

………1……….

………2……….

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……/…..3……. …….4……, ngày ….. tháng …. năm …..

THÔNG BÁO

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: ………………………………………………….. 5…………………………………………………………

Tên cơ sở thông báo: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………. 6………………………………………………….

Người đứng đầu cơ sở: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………  Email (nếu có): …………………………………..

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

  Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

___________________

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

2 Tên cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

3 Chữ viết tắt tên cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

4 Địa danh

5 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

6 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »