Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng Yên

Trang chủ / Blog / Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng Yên
Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng Yên.
Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng Yên.

Hiện nay khi xã hội phát triển kéo theo đó nhiều dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp, chính vì vậy dịch vụ tiêm chủng như một nhu cầu cấp thiết để ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên để kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cần phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Vì vậy, bài viết này cung cấp các quy định về điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng Yên mới nhất.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp các quy định pháp lý cần thiết trong điều kiện và thủ tục để kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng yên mới nhất. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

1. Khái niệm về dịch vụ tiêm chủng

Tiêm chủng: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, tiêm chủng là việc truyền chất kháng nguyên vào cơ thể (một dạng vắc xin) nhằm kích thích hệ thống miễn dịch phát triển sự miễn dịch thích ứng đối với một căn bệnh. Vắc xin có thể ngăn ngừa hoặc cải thiện các hiệu ứng lây nhiễm của nhiều tác nhân gây bệnh.

2. Quy định chung về dịch vụ tiêm chủng

Theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng chia làm 02 loại là cơ sở tiêm chủng cố định và cơ sở tiêm chủng lưu động như sau:

2. 1 Điều kiện đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cố định

 • Hoạt động kinh doanh dịch vụ tiêm chủng tại Việt Nam nói chung và ở Hưng Yên nói riêng bao gồm các điều kiện được quy định cụ thể và chi tiết trong các luật và văn bản pháp lý. ACC xin cung cấp một số điều kiện để cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đang có nhu cầu kinh doanh lĩnh vực tiêm chủng ở Hưng Yên như sau:

* Yêu cầu về cơ sở vật chất đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cố định ở Hưng Yên

 1. Khu vực chờ trước khi tiêm phải bố trí đủ chỗ ngồi cho ít nhất 50 đối tượng trong một buổi tiêm chủng, bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió và thông thoáng.
 2. Khu vực thực hiện tư vấn, khám phân loại có diện tích tối thiểu 8 m2.
 3. Khu vực thực hiện tiêm chủng có diện tích tối thiểu 8 m2.
 4. Khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng có diện tích tối thiểu 15 m2.
 5. Riêng đối với điểm tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại các cơ sở y tế có phòng sinh thì không thực hiện theo các điểm a, b, c và d Khoản này mà theo quy định sau: Bố trí phòng tiêm hoặc bàn tiêm vắc xin riêng, nơi tiêm chủng bảo đảm đủ ấm cho trẻ, có nơi khám phân loại cho trẻ, tư vấn cho các bà mẹ hoặc người nhà của trẻ.
 6. Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, đủ ánh sáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều tại các khu vực quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c và điểm d Khoản này.

* Yêu cầu về trang thiết bị đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cố định ở Hưng Yên.

 • Có tủ lạnh, phích vắc xin hoặc hòm lạnh, các thiết bị theo dõi nhiệt độ tại nơi bảo quản và trong quá trình vận chuyển vắc xin.
 • Có đủ thiết bị tiêm, các dụng cụ, hóa chất để sát khuẩn và các vật tư cần thiết khác.
 • Có hộp chống sốc, phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Có dụng cụ chứa chất thải y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

* Yêu cầu về nhân sự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cố định ở Hưng Yên.

 • Số lượng: Có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; đối với cơ sở tiêm chủng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải có tối thiểu 02 nhân viên có trình độ từ trung cấp chuyên ngành y trở lên, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên.
 • Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ điều dưỡng trung học trở lên.

2. 2 Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ tiêm chủng lưu động ở Hưng Yên.

 • Việc tiêm chủng tại nhà chỉ được thực hiện tại các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khan của tỉnh Hưng Yên khi đáp ứng các điều kiện sau:
  • +    Chỉ áp dụng đối với hoạt động tiêm chủng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch.
  • +    Có phích vắc xin và hộp chống sốc theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
  • +    Đáp ứng điều kiện về nhân sự.
 • Điều kiện đối với điểm tiêm chủng lưu động khác ở Hưng Yên.
  • +    Phải do cơ sở tiêm chủng đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng thực hiện.
  • +    Cơ sở vật chất: Bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
  • +    Trang thiết bị: Có phích vắc xin hoặc hòm lạnh và hộp chống sốc theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
  • +    Nhân sự: Có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành y đáp ứng điều kiện: Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

2. 3 Bố trí, sắp xếp tại điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động

 • Tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm chủng. Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vắc xin trong một buổi thì số lượng không quá 100 đối tượng/buổi. Bố trí đủ nhân viên y tế để thực hiện khám sàng lọc.
 • Mỗi cơ sở tiêm chủng được tổ chức từ một đến nhiều điểm tiêm chủng cố định và đều phải bảo đảm đủ diện tích, nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
 • Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên.
 • Bố trí điểm tiêm chủng bảo đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự như sau: Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng → Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng.

3. Thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ở Hưng Yên.

 • Trước khi thực hiện hoạt động tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng phải gửi văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP cho Sở Y tỉnh Hưng Yên.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đủ điều kiện tiêm chủng, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên phải đăng tải thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (thời điểm tính ngày phải công bố thông tin được xác định theo dấu công văn đến của Sở Y tế).
 • Cơ sở chỉ được thực hiện hoạt động tiêm chủng sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng, người đứng đầu cơ sở thực hiện tiêm chủng tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự công bố của mình.
 • Thành phần và số lượng:
  • +    Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.
  • +    Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
 • Cơ quan thực hiện: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.
 • Kết quả: Thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

4. Quy định về xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về hoạt động tiêm chủng

 • Trong quá trình thanh tra, kiểm tra điều kiện tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng, nếu phát hiện cơ sở tiêm chủng không tuân thủ các điều kiện đã quy định thì đoàn thanh tra, kiểm tra phải lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động và kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời gửi 01 bản biên bản về Sở Y tế tỉnh Hưng Yên nơi cơ sở tiêm chủng đặt trụ sở.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản tạm đình chỉ hoạt động(thời điểm nhận biên bản được xác định theo dấu công văn đến của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên rút tên cơ sở khỏi danh sách cơ sở tự công bố đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

MẪU THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG
(Kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

………1……….

………2……….

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……/…..3……. …….4……, ngày ….. tháng …. năm …..

THÔNG BÁO

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: ………………………………………………….. 5…………………………………………………………

Tên cơ sở thông báo: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………. 6………………………………………………….

Người đứng đầu cơ sở: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………  Email (nếu có): …………………………………..

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

___________________

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

2 Tên cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

3 Chữ viết tắt tên cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

4 Địa danh

5 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

6 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị thông báo đủ điều kiện tiêm chủng

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »