Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng Gia Lai

Trang chủ / Blog / Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng Gia Lai
Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Dịch Vụ Tiêm Chủng Gia Lai
Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Dịch Vụ Tiêm Chủng Gia Lai

Cung ứng dịch vụ tiêm chủng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. ACC sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng Gia Lai.

1. Dịch vụ tiêm chủng tại Gia Lai

Căn vào quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ:

“Tiêm chủng là việc đưa vắc xin vào cơ thể con người với mục đích tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch để dự phòng bệnh tật.”

Các cơ sở được phép cung cấp dịch vụ tiêm chủng tại Gia Lai bao gồm: Cơ sở tiêm chủng thuộc hệ thống nhà nước, Cơ sở tiêm chủng tư nhân. Các cơ sở này đều phải đảm bảo những điều kiện pháp luật quy định bắt buộc mới có thể kinh doanh dịch vụ tiêm chủng.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm chủng Gia Lai

2.1. Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng cố định

Cơ sở vật chất:

Khu vực tiêm chủng phải bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió, thông thoáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

Trang thiết bị:

 • Có tủ lạnh, phích vắc xin hoặc hòm lạnh, các thiết bị theo dõi nhiệt độ tại nơi bảo quản và trong quá trình vận chuyển vắc xin;
 • Có hộp chống sốc, phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Nhân sự:

 • Số lượng: Có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; đối với cơ sở tiêm chủng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải có tối thiểu 02 nhân viên có trình độ từ trung cấp chuyên ngành y trở lên, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên;
 • Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

2.2. Điều kiện đối với Điểm tiêm chủng lưu động

Việc tiêm chủng tại nhà chỉ được thực hiện tại các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, xã có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn khi đáp ứng các Điều kiện sau:

 • Chỉ áp dụng đối với hoạt động tiêm chủng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch;
 • Có phích vắc xin và hộp chống sốc theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
 • Đáp ứng điều kiện về nhân sự

Điều kiện đối với Điểm tiêm chủng lưu động khác:

 • Phải do cơ sở tiêm chủng đã công bố đủ Điều kiện tiêm chủng thực hiện;
 • Cơ sở vật chất: Bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
 • Trang thiết bị: Có phích vắc xin hoặc hòm lạnh và hộp chống sốc theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
 • Nhân sự: Có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành y đáp ứng điều kiện: Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp Y học hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

2.3. Bố trí, sắp xếp tại điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động

 • Tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm chủng. Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vắc xin trong một buổi thì số lượng không quá 100 đối tượng/buổi. Bố trí đủ nhân viên y tế để thực hiện khám sàng lọc.
 • Mỗi cơ sở tiêm chủng được tổ chức từ một đến nhiều điểm tiêm chủng cố định và đều phải bảo đảm đủ diện tích, nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
 • Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên.
 • Bố trí điểm tiêm chủng bảo đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự như sau: Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng → Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng.

3. Thủ tục kinh doanh dịch vụ tiêm chủng Gia Lai

Để bắt đầu kinh doanh dịch vụ tiêm chủng tại Gia Lai, người kinh doanh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân và Chứng chỉ hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân.

 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ tiêm chủng, người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiêm chủng phải có Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân và Chứng chỉ hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông của công ty cổ phần.
 • Cung cấp bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên hoặc cổ đông là cá nhân, cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên hoặc cổ đông là tổ chức. Đồng thời cần có bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó.
 • Bản sao hợp Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân và Chứng chỉ hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiêm chủng.

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai.

Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau khi cơ quan đầu tư xem xét và duyệt hồ sơ, chủ doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế.

Bước 3: Thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện tiêm chủng

  • Trước khi thực hiện hoạt động tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng phải gửi văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai
  • Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo đủ điều kiện tiêm chủng, Sở Y tế phải đăng tải thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (thời điểm tính ngày phải công bố thông tin được xác định theo dấu công văn đến của Sở Y tế).

Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Hồ sơ: Văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Kết quả: Thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

4. Chế tài đối với hành vi vi phạm điều kiện tiêm chủng

Cơ sở tiêm chủng chỉ được thực hiện hoạt động tiêm chủng sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ sở thực hiện tiêm chủng tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự công bố của mình.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra điều kiện tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng, nếu phát hiện cơ sở tiêm chủng không tuân thủ các điều kiện đã quy định thì đoàn thanh tra, kiểm tra phải lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động và kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời gửi 01 bản biên bản về Sở Y tế Gia Lai.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản tạm đình chỉ hoạt động(thời điểm nhận biên bản được xác định theo dấu công văn đến của Sở Y tế), Sở Y tế rút tên cơ sở khỏi danh sách cơ sở tự công bố đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Gia Lai.

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »