Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Trang chủ / Blog / Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xã hội tại Hà Nội
Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xã hội tại Hà Nội
Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Hà Nội là một thành phố lớn tập trung đặc biệt nhiều người lao động đến sinh sống và làm việc nên các vấn đề cần giải quyết về bảo hiểm xã hội cũng rất lớn, do đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội.

Về cơ bản, để trở thành Đại lý thu bảo hiểm xã hội tại Hà Nội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục chung theo quy định của pháp luật. Theo đó, các điều kiện và thủ tục đăng ký được thực hiện như sau:

1. Về điều kiện làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Với ủy ban nhân dân xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội – nghề nghiệp:

 • Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc được tổ chức cấp trên bảo lãnh đối với tổ chức không đảm bảo đủ điều kiện là pháp nhân;
 • Có nhân viên do đơn vị quản lý, sử dụng đảm bảo các điều kiện theo quy định;
 • Cam kết bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc gây thiệt hại cho cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Với tổ chức kinh tế:

 • Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự;
 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Có nhân viên do đơn vị quản lý đảm bảo các điều kiện theo quy định;
 • Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho Đại lý thu trong quá trình thực hiện hợp đồng Đại lý thu. Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật, cam kết bảo lãnh phải bổ sung thêm nội dung về việc bên bảo lãnh (tổ chức tín dụng) cam kết thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh (tổ chức kinh tế, …) trong quá trình thực hiện Hợp đồng làm Đại lý thu là thanh toán vô điều kiện cho bên nhận bảo lãnh (cơ quan bảo hiểm xã hội) toàn bộ số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tiền lãi (nếu có) trong trường hợp bên được bảo lãnh để thất thoát, nộp không đủ, nộp không đúng thời hạn theo quy định hoặc gây thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay cơ quan bảo hiểm xã hội vì bất kỳ lý do gì.

Ngoài các điều kiện về tổ chức trở thành đại lý thu, những người là nhân viên khi làm việc tại Đại lý cũng có những điều kiện cụ thể: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi đối với nam, đến không quá 65 tuổi đối với nữ và đang tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm xã hội; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hiểu biết chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; không vi phạm pháp luật.

Không yêu cầu điều kiện về địa chỉ nơi cư trú đối với nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội.

 

2. Thủ tục đăng ký hoạt động Đại lý bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Các cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế khác có nhu cầu trở thành đại lý thu bảo hiểm xã hội tại Hà Nội, thông thường, tiến hành đăng ký với Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện (theo đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã). Hiện nay, tại Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 1 thị xã, 12 quận và 17 huyện, là tỉnh thành có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện nhất Việt Nam. Một số trường hợp với phạm vi hoạt động toàn tỉnh thì thực hiện đăng ký với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội).

Thủ tục đăng ký:

2.1. Cơ quan thực hiện:

Bảo hiểm xã hội cấp huyện/ thành phố.

2.2. Đối tượng thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Tổ chức kinh tế.

2.3. Cách thức thực hiện:

Cơ quan đơn vị, tổ chức là đối tượng có nhu cầu như nêu trên nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện/ thành phố.

Hồ sơ đề nghị làm Đại lý thu:

 • Đối với ủy ban nhân dân xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội – nghề nghiệp:
  • Công văn đề nghị đăng ký Đại lý thu theo mẫu;
  • Danh sách người làm nhân viên Đại lý thu theo mẫu, kèm theo mỗi nhân viên 01 ảnh 2×3 cm;
  • Bản cam kết bồi thường theo mẫu.
 • Đối với tổ chức kinh tế:
  • Công văn đề nghị đăng ký Đại lý thu theo mẫu;
  • Danh sách người làm nhân viên Đại lý thu theo mẫu, kèm theo mỗi nhân viên 01 ảnh 2×3 cm;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
  • Thư bảo lãnh hoặc Hợp đồng bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

2.4. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

 • Bảo hiểm xã hội huyện
  • Thẩm định hồ sơ và ký Hợp đồng Đại lý thu có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện;
  • Đào tạo và cấp Thẻ nhân viên Đại lý thu cho nhân viên của tổ chức được BHXH huyện ký hợp đồng Đại lý thu.
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
  • Thẩm định hồ sơ và ký Hợp đồng Đại lý thu có phạm vi hoạt động toàn tỉnh;
  • Đào tạo và cấp Thẻ nhân viên Đại lý thu cho nhân viên của tổ chức được BHXH tỉnh ký hợp đồng Đại lý thu.

2.5. Ký Hợp đồng Đại lý thu

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực hiện ký Hợp đồng Đại lý thu với thời hạn hợp đồng như sau:

 • Đối với các tổ chức là ủy ban nhân dân xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp: thời hạn của hợp đồng tối đa không quá 03 năm;
 • Đối với tổ chức kinh tế: căn cứ thời hạn trên Thư bảo lãnh hoặc Hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng để thực hiện.

Trong đó, Đại lý thu bảo hiểm xã hội được tham dự các khóa tập huấn, lớp đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ do cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức; được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp Thẻ cho các nhân viên của Đại lý thu thực hiện nhiệm vụ. Được hưởng chi phí thù lao theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »