Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

Điều Kiện Và Thủ Tục Hoạt Động Đại Lý Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
Điều Kiện Và Thủ Tục Hoạt Động Đại Lý Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Theo đánh giá, hoạt động đại lý là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm nói chung, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng ở hầu khắp các quốc gia. Doanh nghiệp bảo hiểm càng phát triển, hệ thống đại lý càng mạnh và phủ sóng rộng khắp.

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ chi trả bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan đến tổn thất về vật chất và tai nạn con người, trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ là sản phẩm có thời hạn ngắn, thường là 1 năm.

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;
 • Bảo hiểm hàng không;
 • Bảo hiểm xe cơ giới;
 • Bảo hiểm cháy, nổ;
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;
 • Bảo hiểm trách nhiệm;
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
 • Bảo hiểm nông nghiệp.

Đại lý bảo hiểm: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ là tổ chức, cá nhân nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định pháp luật.

1. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

 • Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.
 • Đối với tổ chức: Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp; Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm như nêu trên.

Lưu ý: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Để hoàn tất điều kiện về hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức, cá nhân làm đại lý ký kết hợp đồng làm đại lý với doanh nghiệp bảo hiểm.

Hợp đồng đại lý được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, trong đó có một số nội dung chủ yếu như: Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm; Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm; Quyền và nghĩa vụ của các bên; Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm; Hoa hồng đại lý bảo hiểm được hưởng; Thời hạn hợp đồng; Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, …

2. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

 • Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý và ký hợp đồng đại lý theo quy định.
 • Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mà mình đang làm đại lý.
 • Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý nhưng không hoạt động đại lý trong thời hạn 03 năm liên tục phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới trước khi hoạt động đại lý. Không hoạt động đại lý là việc cá nhân không ký hợp đồng làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc không làm việc trong tổ chức là đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
 • Đại lý bảo hiểm không được thực hiện các hành vi sau đây:
  • Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;
  • Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;
  • Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;
  • Xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức.

Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

 • Giới thiệu, chào bán bảo hiểm: Thông thường, nhiệm vụ của các đại lý là thuyết phục cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia bảo hiểm phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài những ưu việt, quyền lợi cho khách hàng từ sản phẩm bảo hiểm của công ty thì kỹ năng của nhân viên bán hàng cũng là một trong những yếu tố then chốt.
 • Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm: Việc ký kết được hợp đồng bảo hiểm là nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất của các đại lý bảo hiểm.
 • Thu phí bảo hiểm: Thu phí bảo hiểm, cung cấp biên lai hoặc các giấy tờ khác theo sự ủy quyền và hướng dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm khác, ví dụ như: Chăm sóc khách hàng; Trong một số trường hợp đại lý còn được ủy quyền và phân cấp giám định một số khiếu nại, …

Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

 • Đại lý bảo hiểm có các quyền sau:
  • Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo đúng quy định pháp luật;
  • Tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tổ chức;
  • Được cung cấp thông tin cần thiết cho các hoạt động của mình và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm;
  • Hưởng hoa hồng và các quyền, lợi ích hợp pháp khác từ hoạt động đại lý bảo hiểm;
  • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Đại lý bảo hiểm có các nghĩa vụ sau:
  • Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;
  • Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
  • Giới thiệu, mời chào, bán bảo hiểm; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm; thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
  • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ do các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức;
  • Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »