Điều Kiện Và Thủ Tục Để Được Tách Thửa Đất Ở Tại Quận 11

logo accACC
Hoài Thắm

Điều Kiện Và Thủ Tục Để Được Tách Thửa Đất Ở Tại Quận 11
Điều Kiện Và Thủ Tục Để Được Tách Thửa Đất Ở Tại Quận 11

Thành phố Hồ Chí Minh được coi là đô thị phát triển mạnh mẽ nhất tại Việt Nam, và nhu cầu tách thửa tại thành phố này không ngừng tăng qua các năm. Điều kiện và thủ tục tách thửa đất trên địa bàn thành phố, cụ thể là Quận 11 có nhiều quy định mới. Theo đó, việc thực hiện thủ tục tách thửa đất ở vẫn còn nhiều vướng mắc trong quy trình thực hiện. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Điều kiện và thủ tục để được tách thửa đất ở tại Quận 11”

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

 

2. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị tách thửa đất theo mẫu ban hành áp dụng trong phạm vi cả nước;
 • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ hoặc sổ hồng) của thửa đất dự định tách thửa;
 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ hoặc sổ hồng) của thửa đất dự định tách thửa;
 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ chứng minh nhân thân của người sử dụng đất: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Sổ Hộ khẩu gia đình của người sử dụng đất. Nếu người sử dụng đất là hộ gia đình thì phải có đầy đủ giấy tờ của tất cả các thành viên trong hộ gia đình đó;
 • Biên lai đã nộp nghĩa vụ tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: lệ phí trước bạ, phí địa chính để cấp phôi sổ mới, các phí khác nếu có;
 • Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nếu người thực hiện thủ tục là người được ủy quyền, kèm theo Căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người được ủy quyền;
 • Các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể như: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Văn bản thỏa thuận của hai vợ chồng; Giấy xác nhận của người giám sát việc giám hộ; Bản án của Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết,…

3. Thủ tục để được tách thửa đất ở tại Quận 11

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

 • Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT có trách nhiệm thực hiện:
  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
  • Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MTthực hiện các công việc sau:
  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.
  • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 • Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
  • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Cơ quan có thẩm quyền

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Thời hạn giải quyết tách thửa đất ở tại Quận 11

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận