Điều Kiện Và Quy Trình Tách Thửa Đất Ở Tại Quận 3 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Điều Kiện Và Quy Trình Tách Thửa Đất Ở Tại Quận 3
Điều Kiện Và Quy Trình Tách Thửa Đất Ở Tại Quận 3

 

Tách thửa đất đai là một trong những nhu cầu pháp lý đối với cả người dân và doanh nghiệp, việc tách thửa có thể là để mua bán, chuyển nhượng đất hoặc tặng cho đất cho người thân. Theo đó, điều kiện và thủ tục tách thửa được quy định thế nào? Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Điều kiện và quy trình tách thửa đất ở tại Quận 3 2020”

 

1. Thủ tục tách thửa đất ở tại Quận 3 2020

Theo quy định hiện nay, quá trình tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật.

2. Điều kiện tách thửa đất ở tại Quận 3 2020

Để có thể tách sổ đỏ, tách thửa đất thì người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện tách sổ đỏ, tách thửa đất theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương đó. Cụ thể:

 • Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa, không đủ điều kiện tách thửa;
 • Các thửa đất được hình thành từ việc tách sổ đỏ/tách thửa phải đảm bảo chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
 • Các thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải đủ diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra;
 • Các trường hợp đặc biệt được phép tách thửa đất, tách sổ đỏ theo quy định của từng địa phương như xin tách thửa đất mà thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa để hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện của địa phương theo quy định, tách thửa đất sau khi thực hiện dự án, hỗ trợ tái định cư,…

3. Thủ tục tách thửa đất ở tại Quận 3 2020

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);
 • Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất (bản sao chứng thực) kèm theo bản sao chứng thực biên bản bàn giao mốc giới hoặc trích lục bản đồ;
 • Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày,cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3: Đo đạc, xác minh và cấp giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Diện tích tối thiếu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa.

Khu vực Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa
Khu vực 1:

gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.
Khu vực 2:

gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.

tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.
Khu vực 3:

gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

5. Cơ quan có thẩm quyền cho phép tách sổ đỏ, tách thửa đất

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất trực tiếp cho phép tách thửa, tách sổ đỏ hoặc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất theo quy định đối với người sử dụng đất là: tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh nơi có đất trực tiếp thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện/ Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất đối với người sử dụng đất là: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi có đất trong một số trường hợp có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nếu cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tách thửa đất, tách sổ đỏ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận