Điều Kiện Và Quy Trình Mở Phòng Chụp X Quang Ở Cần Thơ

Điều Kiện Và Quy Trình Mở Phòng Chụp X Quang Ở Cần Thơ
Điều Kiện Và Quy Trình Mở Phòng Chụp X Quang Ở Cần Thơ

Điều Kiện Và Quy Trình Mở Phòng Chụp X Quang Ở Cần Thơ

1. Điều kiện về cơ sở vật chất của phòng khám siêu âm, Xquang tại Cần Thơ

Để giải đáp những thắc mắc này chúng tôi xin tóm tắt những yêu cầu cần thiết để mở phòng chụp x-quang như sau:

 • Đầu tiên bạn phải là bác sỹ chẩn đoán hình ảnh hoặc có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh đứng tên và phụ trách chuyên môn.
 • Tiếp theo đương nhiên bạn phải có máy chụp x-quang, và xây dựng phòng x-quang (phòng cản xạ được thi công bằng một trong các loại vật liệu gạch chống phóng xạ RS, trát vữa barit hoặc ốp tấm chì cản xạ).
 • Sau đó bạn phải mời một đơn vị có đủ thẩm quyền và chức năng đến đo hàm lượng phóng xạ của máy x-quang bên ngoài phòng khám xem có đạt tiêu chuẩn an toàn bức xạ do bộ y tế quy định không. Nếu không đạt bạn sẽ phải sửa lại phòng cho đạt.
 • Sau khi thẩm định phòng đạt tiêu chuẩn an toàn bức xạ, phòng khám sẽ được cấp giấy chứng nhận về an toàn bức xạ.
 • Việc cuối cùng là bạn hoàn thiện hồ sơ bao gồm cả giấy chứng nhận an toàn bức xạ gửi lên sở y tế xin cấp phép cho phòng chụp x-quang hoạt động.

2. Thời gian nộp và cấp bằng

Đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ:

 • 60 ngày đối với bệnh viện, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp giấy phép cho cơ sở hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do về việc không cấp giấy phép hoạt động;

Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;
 • Sau 60 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi, hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn cần đảm bảo cơ sở đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa sau khi thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Và thực hiện việc xin cấp Giấy phép hoạt động. Sau khi có Giấy phép, cơ sở của  bạn có thể đi vào hoạt động.

3. Thiết bị y tế

 • Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;
 • Có thiết bị phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.

4. Nhân sự

 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chẩn đoán hình ảnh phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề và có thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh về chẩn đoán hình ảnh ít nhất là 54 tháng;
 • Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chẩn đoán hình ảnh, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám chẩn đoán hình ảnh nếu có thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

5. Điều kiện về phạm vi hoạt động chuyên môn

 • Chẩn đoán X.Quang, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ;
 • Chẩn đoán siêu âm doppler, siêu âm thường, nội soi chẩn đoán;
 • Không sử dụng thuốc cản quang tĩnh mạch tại phòng khám chẩn đoán hình ảnh;
 • Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm, không làm phẫu thuật nội soi, không soi phế quản, không làm các can thiệp X.Quang chảy máu;
 • Cử nhân X.Quang (tốt nghiệp đại học) không được kết luận chẩn đoán;
 • Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận