Điều kiện và quy trình kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

Trang chủ / Blog / Điều kiện và quy trình kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật
Điều Kiện Và Quy Trình Kinh Doanh Dịch Vụ Giám Định Cổ Vật
Điều Kiện Và Quy Trình Kinh Doanh Dịch Vụ Giám Định Cổ Vật

Giám định cổ vật là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy cần phải phải đáp ứng tiêu chuẩn của pháp luật mới được thực hiện hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, tổ chức hiện nay vẫn chưa nắm cụ thể những điều kiện, cũng như trình tự thủ tục để thực hiện xin cấp loại giấy phép này, Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Điều kiện và quy trình kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật” theo quy định của pháp luật hiện hành

1. Căn cứ pháp lý

 •  Luật di sản văn hóa;
 • Nghị định Số: 61/2016/NĐ-CP;
 • Nghị định số 98/2010/NĐ-CP

2. Khái niệm giám định cổ vật

* Khái niệm giám định cổ vật

Giám định cổ vật là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để đánh giá, kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, niên đại, chất liệu của cổ vật.

Như vậy giám định cổ vất là việc sử dụng các kiến thức phương tiện dụng cụ khoa học để đánh giá các giá trị lịch sử của các đôi tượng đó.ngày nay khoa học phát triển có thể kết hợp nhiều phương pháp giám định cổ ổ vật để có kết quả chính xác nhất,có các phương pháp trong việc giám định cổ vật như, giám định bằng trực giác, giám định bằng kính hiển vi, giám định bằng phương pháp phân tích hóa học, giám định bằng phương pháp carbon phóng xạ, giám định bằng phân tích thiết bị.

* Quy định về việc giám định cổ vật

Người giám định tư pháp xem xét đối tượng giám định để xác định niên đại (tuyệt đối hoặc tương đối) và các giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học. Việc xem xét đối tượng giám định bao gồm một hoặc các nội dung sau đây:

 • Hình dáng, kích thước, chất liệu, thành phần hóa học, màu sắc và hoa văn trang trí, văn tự trên hiện vật;
 • Các dấu hiệu khác có liên quan.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

 • Có trụ sở, kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định
 • Có trang thiết bị, phương tiện cần thiết để thực hiện giám định
 • Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật
 • Có từ 05 (năm) chuyên gia trở lên thuộc các ngành khoa học lịch sử, hóa học, vật lý học, có đủ năng lực hành vi dân sự; trong đó có ít nhất 03 (ba) chuyên gia đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành bảo tàng, khảo cổ, Hán Nôm và chuyên ngành khác liên quan đến giám định cổ vật
 • Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn từ 05 (năm) năm trở lên ở chuyên ngành đã học

4. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật
 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
 • Danh sách đính kèm lý lịch khoa học
 • Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh doanh giám định cổ vật và các chuyên gia
 • Danh mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định
 • Danh mục các nguồn tài liệu về cổ vật để phục vụ hoạt động giám định

5. Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nơi cơ sở kinh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn.

 • Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Cơ quan có thẩm quyền

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đối với cơ sở kinh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn.

7. Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

 • Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật giải thể hoặc tự chấm dứt hoạt động giám định cổ vật;
 • Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giám định cổ vật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính;
 • Các trường hợp bị thu hồi khác theo quy định của pháp luật.
 • Theo đó, việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật được thực hiện như sau:
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật thông báo đến cơ sở kinh doanh giám định cổ vật Quyết định thu hồi, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Cơ sở giám định cổ vật bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »