Điều kiện và hồ sơ kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

Trang chủ / Blog / Điều kiện và hồ sơ kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí
Điều Kiện Và Hồ Sơ Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Chuyển Khí
Điều Kiện Và Hồ Sơ Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Chuyển Khí

Việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp khi thành lập công ty là việc làm bắt buộc bởi doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh trong phạm vi những ngành nghề đã đăng ký. Chủ doanh nghiệp có quyền tùy ý lựa chọn ngành nghề mình muốn (hoặc dự định trong tương lai sẽ) kinh doanh. Tuy nhiên, có những ngành nghề để đi vào hoạt động phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, trong đó có ngành kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho quý khách “Điều kiện và hồ sơ kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí” theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

1. Dịch vụ vận chuyển khí là gì

Khí là nguồn nhiên nguyên liệu phục vụ cho đời sống sản xuất công nghiệp, việc thương nhân kinh doanh vận chuyển khí cần đáp ứng đủ điều kiện và thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 sửa đổi bởi Luật Đầu tư 2017 hiện có 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà khi doanh nghiệp thành lập hay bổ sung ngành nghề kinh doanh phải lưu ý đáp ứng đủ điều kiện trước khi đi vào hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.

Theo phụ lục 4 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014 quy định về 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện có bao gồm ngành nghề kinh doanh khí

 

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm:

 • Phải là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;
 • Đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống:

 • Ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trên còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 • Ngoài đáp ứng điều kiện quy định và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

 • Chỉ vận chuyển khí theo hợp đồng cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và thực hiện đúng cam kết đã ghi trong hợp đồng.
 • Không vận chuyển khí không có nguồn gốc xuất xứ, khí kém chất lượng; LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; không mua, bán, vận chuyển các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác không có hợp đồng đang lưu thông trên thị trường.
 • Được thuê phương tiện vận chuyển khí bảo đảm đủ điều kiện quy định hiện hành, được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan về an toàn vận chuyển hàng hóa; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng khí trong quá trình giao nhận, vận chuyển.
 • Mua bảo hiểm phương tiện vận chuyển theo quy định và mua bảo hiểm hàng hóa sau khi thỏa thuận đã được chủ hàng chấp nhận.
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của thương nhân thuê vận chuyển và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Người điều khiển phương tiện, người áp tải, thủ kho phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

4. Chuẩn bị hồ sơ kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP)
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống cung cấp  các giấy tờ:
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
  • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
  • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
  • Bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG cung cấp các giấy tờ quy định:
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
  • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
  • Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;
  • Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;
  • Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

 

5. Trình tự, thủ tục thực hiện

 • Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương có thẩm quyền.
 • Bước 2: Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; Sở Công Thương có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét; thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Thời hạn của Giấy chứng nhận

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »