CÔNG TY LUẬT ACC

Điều kiện tách hộ khẩu mới nhất (Cập nhật 2021)

Hương Li

Điều kiện tách hộ khẩu mới nhất (Cập nhật 2021)

Hương Li

09/12/2021

Khi muốn tách hộ khẩu từ hộ gia đình ra hộ khẩu mới trên cùng một địa chỉ thì cá nhân hoặc một nhóm thành viên cần phải đáp ứng các điều kiện tách hộ khẩu theo quy định của pháp luật về cư trú. Những điều kiện này đã thay đổi qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung pháp luật. Do đó, cần phải nắm rõ và chính xác thì mới có thể thực hiện đúng quy định. Trong bài viết này, Công ty luật ACC sẽ chia sẻ những điều kiện mới nhất để được tách hộ cập nhật theo quy định hiện hành.

Điều kiện tách hộ khẩu
Điều kiện tách hộ khẩu

1. Quy định về tách hộ khẩu

Hiện nay, các quy định về tách hộ khẩu nói chung và điều kiện tách hộ khẩu nói riêng được quy định tại Luật cư trú và các văn bản hưỡng dẫn thi hành. Cụ thể như sau:

– Cơ sở pháp lý:

+ Luật cư trú năm 2020

+ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú

+ Thông tư số 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

– Tách hộ khẩu là việc thành viên hộ gia đình thực hiện tách hộ ra để đăng ký thường trú mới tại cùng chỗ ở hợp pháp đó.

2. Điều kiện tách hộ khẩu

Điều kiện tách hộ khẩu là cơ sở trước tiên để xác định cá nhân đăng ký có được cho phép tách hộ hay không. Theo đó, căn cứ Điều 25, Luật cư trú năm 2020 thì những điều kiện cần đáp ứng để tách hộ khẩu bao gồm:

2.1 Điều kiện chủ thể

– Người đăng ký phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Trong trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2.2 Điều kiện có sự đồng ý của chủ hộ 

– Người đăng ký khi có mong muốn tách khẩu thì phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

– Trừ trường hợp: thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn những vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

2.3 Điều kiện về địa điểm thường trú

Điều kiện tách hộ khẩu về vơi thường trú đó là địa chỉ thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp là địa điểm không được đăng ký thường trú mới.

– Những địa điểm này được pháp luật quy định bao gồm:

+ Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, chỉ đáp ứng đủ các điều kiện tách hộ khẩu trên thì chúng ta mới có thể đăng ký làm thủ tục tách hộ. Tương ứng với mỗi điều kiện, người nộp hồ sơ cần phải có những giấy tờ, tài liệu để chứng minh khi làm hồ sơ. Đó sẽ là những căn cứ để Cơ quan đăng ký thường trú xác định có được tách hộ khẩu hay không và trả kết quả. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nếu gặp khó khăn khi thu thập tài liệu thì Qúy khách hàng vui lòng liên hệ đến ACC Group để được hỗ trợ.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ