messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng [Mới 2022]

Để trở thành nhà thầu thi công xây dựng thì tổ chức tham gia hoạt động này phải có năng lực, điều kiện cụ thể. Vậy đó là những năng lực, điều kiện nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu sau đây về Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng.

dieu kien nang luc cua nha thau thi cong

Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng (cập nhật 2022)

1. Điều kiện năng lực có phải là một trong những điều kiện của nhà thầu thi công xây dựng?

Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định như sau:

 1. Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, Khoản 6 Điều 111 Luật quy định như sau:

Điều 111. Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình

 1. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng.

2. Điều kiện chung về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng?

Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:

 1. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 2. Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 3. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 4. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.
 5. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại.

3. Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng tương ứng với hạng năng lực I

Điều 65 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng quy định như sau:

 1. Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:
 2. a) Hạng I:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

– Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

– Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

4. Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng tương ứng với hạng năng lực II

Điều 65 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng quy định như sau:

 1. b) Hạng II:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

– Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

– Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

5. Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng tương ứng với hạng năng lực III

Điều 65 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng quy định như sau:

 1. c) Hạng III:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;

– Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

6. Phạm vi hoạt động đối với từng hạng

Điều 65 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng quy định như sau:

 1. Phạm vi hoạt động:
 2. a) Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại;
 3. b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;
 4. c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.”.

7. Những câu hỏi thường gặp

7.1 Để đạt chứng chỉ năng lực hạng I thì chỉ huy trưởng công trường cần đáp ứng điều kiện gì?

Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I cùng loại công trình xây dựng.

7.2  Các tiêu chí yêu cầu nhằm đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng có năng lực, kinh nghiệm là gì?

 • Có năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với phạm vi công việc (chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có phạm vi hoạt động thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, cầu – hầm trong giao thông đường bộ; hạng của tổ chức phù hợp với quy mô cấp công trình tham gia thực hiện); có hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của dự án;
 • Đã thi công phần kết cấu chính của ít nhất một công trình cấp I hoặc hai công trình cấp II thuộc lĩnh vực công trình giao thông đường bộ, cầu – hầm trong giao thông đường bộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
 • Đảm bảo khả năng huy động tập trung đủ số lượng máy móc, thiết bị và nhân lực chủ yếu phù hợp với quy mô gói thầu, khối lượng công việc mà tổ chức tham gia thực hiện.

7.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về điều kiện năng lựa của nhà thầu thi công xây dựng không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về điều kiện năng lựa của nhà thầu thi công xây dựng uy tín, trọn gói cho khách hàng.

7.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về điều kiện năng lựa của nhà thầu thi công xây dựng của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về điều kiện năng lựa của nhà thầu thi công xây dựng. Nếu bạn còn những thắc mắc nào thì đừng quên mà hãy gọi chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.