Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh (Tư vấn thủ tục 2020)

Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh
Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu học tập và nghiên cứu, cải thiện trình độ tiếng Anh cũng không ngừng tăng và được xã hội chú trọng. Nắm bắt được nhu cầu đó, hàng loạt các các trung tâm tiếng Anh đã được mở ra.

Thành lập trung tâm tiếng Anh sẽ là nguồn cung cấp dịch vụ cho nhu cầu dần trở nên thiết yếu của xã hội. Tuy nhiên, đây là mô hình có ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, do đó, để được cấp giấy chứng nhận thành lập cũng như đi vào hoạt động, cần đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục ngày 14/06/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Cơ quan có thẩm quyền

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm tiếng Anh trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm tiếng Anh trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm tiếng Anh thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm tiếng Anh tại mục II.2 nêu trên.

3. Trình tự thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh

Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng Anh;

Hồ sơ gồm:

  • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tiếng Anh;
  • Đề án thành lập trung tâm tiếng Anh gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
  • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm tiếng Anh.
 • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng Anh có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm tiếng Anh học quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện.
 • Bước 3: Nhận kết quả
 • Bước 4: Tiến hành thủ tục để hoạt động giáo dục

Thời hạn

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Thủ tục để trung tâm tiếng Anh hoạt động giáo dục

Điều kiện để hoạt động giáo dục

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Thẩm quyền cho phép trung tâm tiếng Anh hoạt động giáo dục

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tiếng Anh;
 • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tiếng Anh hoạt động trong khuôn viên của trường.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Trung tâm tiếng Anh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm:

  • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
  • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
  • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
 • Bước 3: Nhận kết quả

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »