Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh (Tư vấn thủ tục 2023)

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu học tập và nghiên cứu, cải thiện trình độ tiếng Anh cũng không ngừng tăng và được xã hội chú trọng. Nắm bắt được nhu cầu đó, hàng loạt các các trung tâm tiếng Anh đã được mở ra.

Thành lập trung tâm tiếng Anh sẽ là nguồn cung cấp dịch vụ cho nhu cầu dần trở nên thiết yếu của xã hội. Tuy nhiên, đây là mô hình có ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, do đó, để được cấp giấy chứng nhận thành lập cũng như đi vào hoạt động, cần đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật.

Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh
Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh

1. Một số điều kiện mở trung tâm tiếng Anh

Điều kiện mở một trung tâm tiếng Anh có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, dưới đây là một số điều kiện phổ biến cần có khi mở trung tâm tiếng Anh:

 1. Giấy phép kinh doanh: Bạn cần đăng ký và nhận giấy phép kinh doanh từ cơ quan chính phủ hoặc địa phương tương ứng. Thủ tục đăng ký và yêu cầu giấy phép có thể khác nhau theo từng quốc gia hoặc khu vực.
 2. Giấy phép giảng dạy: Một số quốc gia yêu cầu trung tâm tiếng Anh có giấy phép giảng dạy hoặc chứng chỉ đủ điều kiện về ngôn ngữ và giảng dạy. Bạn có thể cần chứng minh trình độ giảng dạy và kiến thức tiếng Anh của giáo viên trong trung tâm.
 3. Giấy phép hoạt động giáo dục: Một số quốc gia yêu cầu các trung tâm tiếng Anh đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và có giấy phép hoạt động giáo dục. Điều này có thể bao gồm việc tuân thủ các quy định về chương trình học, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và quy định khác.
 4. An ninh và sự an toàn: Trung tâm tiếng Anh cần tuân thủ các quy định về an ninh và sự an toàn, bao gồm cung cấp môi trường học tập an toàn cho học viên và đảm bảo các biện pháp phòng cháy chữa cháy và sự an toàn trong trường học.
 5. Tuân thủ quy định thuế: Bạn cần đảm bảo tuân thủ các quy định thuế phù hợp và đăng ký với cơ quan thuế để nhận mã số thuế.
 6. Phù hợp với luật lao động: Nếu bạn thuê nhân viên, bạn cần tuân thủ các quy định về lao động, bao gồm hợp đồng lao động, mức lương, thời gian làm việc và các quyền lợi lao động khác.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số điều kiện phổ biến và không phải là danh sách đầy đủ. Điều kiện cụ thể để mở trung tâm tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Đề nghị bạn tìm hiểu về quy định pháp luật cụ thể ở địa phương và tham khảo ý kiến từ chuyên gia pháp lý hoặc các cơ quan chính phủ liên quan.

2. Trình tự thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh

Bước 1: Gửi bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng Anh

Bước 2: Thẩm định, kiểm tra thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh

Bước 3: Nhận kết quả thành lập trung tâm tiếng Anh 

Bước 4: Tiến hành thủ tục để hoạt động giáo dục trung tâm tiếng Anh

Trình tự thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh
Trình tự thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh

Dưới đây là trình tự, thủ tục mở trung tâm tiếng Anh:

 • Bước 1: Gửi bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng Anh

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng Anh

Hồ sơ gồm:

  • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tiếng Anh;
  • Đề án thành lập trung tâm tiếng Anh gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
  • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm tiếng Anh.
 • Bước 2: Thẩm định, kiểm tra thủ tục thành lập trung tâm tiếng Anh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng Anh có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm tiếng Anh học quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện.

 • Bước 3: Nhận kết quả thành lập trung tâm tiếng Anh 
 • Bước 4: Tiến hành thủ tục để hoạt động giáo dục trung tâm tiếng Anh

Thời hạn

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Thủ tục để trung tâm tiếng Anh hoạt động giáo dục

Bước 1: Gửi hồ sơ đến người có thẩm quyền trung tâm tiếng Anh

Bước 2: Chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm tiếng Anh

Bước 3: Nhận kết quả hoạt động giáo dục trung tâm tiếng Anh

Thủ tục để trung tâm tiếng Anh hoạt động giáo dục
Thủ tục để trung tâm tiếng Anh hoạt động giáo dục

 

Thẩm quyền cho phép trung tâm tiếng Anh hoạt động giáo dục

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tiếng Anh;
 • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tiếng Anh hoạt động trong khuôn viên của trường.

Trình tự thực hiện mở trung tâm Anh ngữ

 • Bước 1: Trung tâm tiếng Anh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm:

  • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
  • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
  • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
 • Bước 3: Nhận kết quả

4. Xin giấy phép mở trung tâm tiếng Anh ở đâu?

Để đăng kí thành lập trung tâm tiếng Anh, ta cần có giấy phép phép thành lập trung tâm tiếng Anh. Giấy phép mở trung tâm tiếng Anh có thể xin tại:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (được sự cho phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh) quyết định trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc đơn vị nào. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học THCS. Trung tâm ngoại ngữ, tin học do một tổ chức, cá nhân thành lập.

- Hội đồng quản trị đại học, học viện, hội đồng quản trị trường đại học, cao đẳng ra quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

- Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế có quyền hợp pháp thành lập trung tâm đào tạo có liên quan thì có quyền quyết định đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học.

5. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục ngày 14/06/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
✅ Điều kiện: ⭕ Mở trung tâm tiếng Anh (Tư vấn thủ tục năm 2023)
✅ Kinh nghiệm: ⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm
✅ Năng lực: ⭐ Chuyên viên trình độ cao
✅ Cam kết:: ⭕ Thủ tục nhanh gọn
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

6. Cơ quan có thẩm quyền

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm tiếng Anh trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm tiếng Anh trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm tiếng Anh thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm tiếng Anh tại mục II.2 nêu trên.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (532 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo