Điều kiện kinh doanh quân trang quân dụng cập nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Điều Kiện Kinh Doanh Quân Trang Quân Dụng
Điều Kiện Kinh Doanh Quân Trang Quân Dụng

Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin bổ ích và rõ ràng về Điều kiện kinh doanh quân trang quân dụng cập nhật 2020. Vì các quy định của pháp luật luôn thay đổi cho phù hợp với thực tế, để được hổ trợ thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Chính ACC.

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh quân trang quân dụng

Điều kiện chung

 • Tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được kinh doanh quân trang, quân dụng khi cấp có thẩm quyền quy định giao nhiệm vụ.
 • Doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định được:
  • Kinh doanh quân trang khi có đặt hàng, hợp đồng giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định.
  • Kinh doanh quân dụng khi có đặt hàng, hợp đồng giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền tại Nghị định phê duyệt.

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

 • Người đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện sau:
  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 92, Điều 100 và Điều 103 Luật Doanh nghiệp.
  • Không phải là người đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang phục vụ quốc phòng, an ninh trong 03 năm liền kề.
 • Có năng lực thiết bị, công nghệ, phương tiện sản xuất, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng quân trang (chất lượng, chất liệu, mẫu mã, quy cách).
 • Có đủ điều kiện về giấy phép an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy và đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.
 • Có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật được đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
 • Có nhà xưởng sản xuất, nhà kho và các khu vực phụ trợ phải được thiết kế xây dựng đủ diện tích bố trí thiết bị dây chuyền sản xuất, cất giữ và phương tiện, thiết bị bảo quản quân trang.
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ của năm trước liền kề tối thiểu là 100 tỷ đồng hoặc doanh thu của năm trước liền kề tối thiểu là 300 tỷ đồng;
 • Tình hình tài chính lành mạnh, không nợ thuế Nhà nước trong 03 năm liên tiếp gần nhất.
 • Bảo đảm bí mật thông tin theo quy định tại Điều 32 Nghị định này.

Điều kiệu kinh doanh quân dụng

 • Đáp ứng được các điều kiện quy định tại các khoản trên
 • Có vốn điều lệ tối thiểu là 45 tỷ đồng.
 • Có hợp đồng giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

3. Hồ sơ gồm các thành phần sau:

 

 • Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện theo Mẫu 01 Phụ lục ban hành
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường do cấp có thẩm quyền cấp.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 03 năm gần nhất và các tài liệu chứng minh năng lực tài chính.
 • Tài liệu xác nhận nghĩa vụ nộp thuế đã gửi cơ quan thuế và văn bản xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế trong 03 năm liên tiếp gần nhất tại thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
 • Danh sách người đại diện theo pháp luật, người quản lý quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này kèm theo hồ sơ của người quản lý gồm: Bản khai lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền; bản sao bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật.
 • Bản kê khai lao động và tóm tắt lý lịch, trình độ chuyên môn của từng lao động.
 • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho, khu vực cất giữ, bảo quản quân trang, quân dụng; bản sao thiết kế mặt bằng công nghệ dây chuyền sản xuất; quy trình công nghệ sản xuất; danh mục máy móc, thiết bị trong dây chuyển, nhà máy sản xuất chính.

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh:

a) Doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy lập 01 bộ hồ sơ này gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ;

b)Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện cho doanh nghiệp.Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có giá trị không thời hạn và thực hiện theo Mẫu số 02 quy định Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận