Điều Kiện Để Kinh Doanh Trò Chơi Điện Tử Theo Quy Định Pháp Luật

Kinh doanh trò chơi điện tử được phổ biến trong giới trẻ với sự tiện dụng, mang tính giải trí cao! Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định những vấn đề này bao gồm:

1. Trò chơi điện tử là gì? Các loại trò chơi điện tử?

Căn cứ vào Khoản 9, 10 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định:

 • Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử) là doanh nghiệp thành lập theo pháp Luật Việt Nam cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị và sử dụng hợp pháp phần mềm trò chơi điện tử.

Như vậy, từ định nghĩa được nói đến ở trên, chúng ta thấy rằng, trò chơi điện từ là những trò chơi mà thông qua mạng, chủ thể có thể tiến hành truy cập và chơi các trò chơi điện tử trên mạng đó

Có 4 loại trò chơi điện tử hiện nay, bao gồm các loại G1, G2, G3, G4 và trong đó, đặc điểm của từng loại như sau:

 • G1: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp
 • G2: Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp
 • G3: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp
 • G4: Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp

Tùy theo từng hình thức loại trò chơi điện tử mà pháp luật sẽ có những quy định riêng biệt cho phép doanh nghiệp hoạt động trên thực tế

2. Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

Kinh doanh trò chơi điện tử là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà theo đó, khi tiến hành hoạt động này, chủ thể cần phải xin cấp Giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, quy định tại:     

 • Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Điều kiện bao gồm:

 • Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên
 • Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”
 • Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác
 • Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy
 • Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an
 • Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Bên cạnh đó, với G2, G3, G4 thì sẽ có những điều kiện khác biệt so với hình thức đăng ký G1 ở trên

3. Thủ tục xin giấy phép trò chơi điện tử

a. Hồ sơ xin giấy phép trò chơi điện tử

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP.
 • Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác)
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:
  • Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Điều 32 Nghị định này
  • Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ
  • Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị
  • Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi)
  • Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên)
  • Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi
  • Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi
  • Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

b. Trình tự thực hiện xin giấy phép trò chơi điện tử

 • Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo một trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính; Qua mạng Internet.
 • Bước 2: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.

c. Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận: Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện)

4. Đăng ký kinh doanh quán game theo mô hình doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể.

 • Hiện nay, việc đăng ký kinh doanh quán game có thể lựa chọn cả hai hình thức là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể. Song, dựa trên thực tế hiện nay, hình thức phổ biến nhất đó là theo hộ kinh doanh game cá thể, do đó hồ sơ chuẩn bị bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu) của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi có hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện nộp 01 hồ sơ tại Bộ phận một cửa (bộ phận dịch vụ công) thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản.

5. Dịch vụ làm giấy đăng ký kinh doanh quán game của ACC có lợi ích gì?

 • Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của ACC chúng tôi với đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong đăng ký kinh doanh sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử hiệu quả
 • Với sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng, sẽ giúp khách hàng không phải băn khoăn khi đến với ACC. Chúng tôi luôn bảo đảm về thái độ chất lượng khi giải quyết các vấn đề của các bạn.
 • Phí dịch vụ hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng: Tùy theo từng hình thức dịch vụ, phí thu của ACC sẽ khác nhau và đặc biệt, một vài dịch vụ của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí mọi lúc, mọi nơi
 • Cung cấp dịch vụ hầu hết thời gian trong ngày: ACC làm việc theo giờ hành chính, do đó, nếu có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc tốt nhất.

6. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC:

Khi ủy quyền cho ACC, khách hàng sẽ cung cấp

 • Giấy tờ tùy thân của người đứng đầu doanh nghiệp và các thành viên còn lại trong hộ kinh doanh nếu bỏ vốn mở cửa hàng
 • Chuẩn bị thông tin cơ bản về cơ sở vật chất mà ACC tư vấn trước đó

7. Quy trình đăng ký kinh doanh quán game của ACC:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
 • Bước 2: Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bước 3: Thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký và trả kết quả cho khách hàng trong thời gian hẹn.

ACC tự hào và cam kết làm hài lòng khách hàng! Nếu như có thắc mắc về vấn đề này, hãy đến với chúng tôi, Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Liên hệ với chúng tôi qua:

Tổng đài tư vấn: Hotline 1900.3330

Zalo: Qua số điện thoại: 084.696.7979

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận