Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Trong hoạt động đấu thầu, việc lựa chọn nhà thầu phải được tiến hành kĩ lưỡng, tỉ mỉ và tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật.Tuy nhiên, không phải cứ có kế hoạch là mọi thứ sẽ được tiến hành một cách thuận lợi, vì lẽ đó, pháp luật đấu thầu cũng có quy định về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng thông tin về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

dieu chinh ke hoach lua chon nha thau

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là bản kế hoạch được thực hiện theo quy định Điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, kế hoạch lựa chọn nhà thầu là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án.

 

2. Quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Luật Đấu thầu (Điều 33 khoản 1 và 3) quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc thay đổi kế hoạch ban đầu về việc lựa chọn nhà thầu. Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này.

4. Quy định về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 9) quy định trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

5. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi thay đổi giá dự toán

Khi điều chỉnh giá gói thầu thì phải điều chỉnh (hoặc không phải điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Trường hợp 1: có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Trường hợp 2.

– Trường hợp 2: Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu khác so với giá gói thầu ghi trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt (trường hợp này thường xảy ra khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt sau khi phê duyệt tổng mức đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt giá trị dự toán chính thức) (cao hơn hoặc thấp hơn) thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:

+ Nguyên tắc 1: Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;

+ Nguyên tắc 2: Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản và thiết yếu về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mong rằng quý khách hàng đã hiểu và nắm rõ những kiến thức về lĩnh vực này. Tuy nhiên, nếu còn thắc mắc gì về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với ACC Group để được giải đáp trực tiếp.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận