Điều Chỉnh Giấy Phép Hoạt Động Khám, Chữa Bệnh [2024]

Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh là điều kiện bắt buộc để các tổ chức thực hiện hoạt động khám chữa bệnh. Do khám bệnh, chữa bệnh là ngành nghề đặc thù phải đảm bảo nhiều tiêu chuẩn gắt gao nên khi thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự cần tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép khám bệnh, chữa bệnh. Sau đây, ACC sẽ giải đáp một số vướng mắc pháp lý mà quý khách hàng thường gặp phải khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động.

Điều Chỉnh Giấy Phép Hoạt Động Khám, Chữa Bệnh Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức, Nhân Sự
Điều Chỉnh Giấy Phép Hoạt Động Khám, Chữa Bệnh Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức, Nhân Sự

1. Căn cứ pháp lý:

 1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
 2. Nghị định số 87/ 2011/NĐ-Cp ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định hướng dẫn một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh
 3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 4. Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí trong lĩnh vực ý tế

2. Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh là gì?

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh và chữa bệnh.

Theo đó:

Hoạt động khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận

Hoạt động chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh

3. Đối tượng nào cần có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh?

Bệnh viện, tổ chức, cơ sở muốn thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc phải có Giấy chứng nhận hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

4. Khi nào cơ sở khám chữa bệnh cần tiến hành điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh?

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn, hay nói cách khác là khi thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự

Xuất phát từ việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, điều trị bệnh, bảo đảm cuộc sống sức khỏe cho con người để học tập và lao động, vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Xét thấy tầm quan trọng của hoạt động y tế và hệ quả xấu xảy ra khi có sai sót trong ngành này cho nên khi thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự cơ sở khám, chữa bệnh cần thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo cơ sở đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật và nhân sư đủ chuyên môn để thực hiện hoạt động nghề nghiệp đặc thù này.

5. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị ?

Khi đề nghị điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự cần chuẩn bị:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
 2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
 5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
 6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
 7. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo Mẫu 03 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện
 8. Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở
 9. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không

6. Số lượng hồ sơ cần phải nộp

Khách hàng cần nộp 01 bộ hồ sơ

7. Thời hạn giải quyết hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự là bao lâu?

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong vòng 90 ngày cơ quan có thẩm quyền sẽ điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cơ sở đủ điều kiện

8. Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự?

 1. Bộ trưởng Bộ Y tế: điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, Bộ Quốc Phòng nêu ở khoản 2 và 3 phần này)
 2. Giám đốc Sở Y tế điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng nêu ở khoản 1 và 3 phần này)
 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý

9. Quy trình điều chỉnh Giấy phép hoạt động?

Bước 1: Nộp đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế

Bước 2: Bộ Y tế hoặc Sở Y tế hoặc Bộ Quốc phòng

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở đã đề nghị điều chỉnh giấy phép

Bước 4: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế điều chỉnh giấy phép hoạt động

Nếu không cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do

10. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 1. Khi sử dụng dịch vụ của ACC, quý khách sẽ được tư vấn nhiệt tình cặn kẽ và được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đảm
 2. Luôn được báo giá trọn gói và không phát sinh thêm chi phí
 3. Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ tư vấn nhiệt tình và tận nơi

11. Những câu hỏi thường gặp

11.1 Thời hạn giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh là bao lâu?

Trong thời hạn 60 ngày đối với bệnh viện, 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

11.2 Lệ phí điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh là bao nhiêu?

 • Lê phí Thẩm định cấp GPHĐ khi thay đổi quy mô giường bệnh, cơ cấu tổ chức
  a) Bệnh viện: 7.350.000 đ
  b) Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình): 3.990.000 đ
  c) Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám, tư vấn và Điều trị dự phòng, Phòng khám, Điều trị bệnh nghề nghiệp, Phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang, Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ y tế, Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 3.010.000 đ
 • Thẩm định cấp GPHĐ khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn: 3.010.000 đ.

11.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh uy tín, trọn gói cho khách hàng.

11.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (738 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo