CÔNG TY LUẬT ACC

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông (Cập nhật 2021)

Đàm Như

12/12/2021

Đất đai là tài sản lớn của người dân. Đắk Nông không phải là một tỉnh thành phát triển về mặt kinh tế cũng như văn hóa, giáo dục. Vì lẽ đó, sự am hiểu các quy định về luật ở đây vẫn còn mới. Quy định về đất đai tại Đắk Nông ai đã tự tin nắm rõ? Bạn đã bao giờ phải thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Đắk Nông? Muốn tách thửa, gộp thửa mà không biết quy định thế nào thì cần phải làm gì? Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng về điều kiện, diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông mới nhất.

12 9

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông (Cập nhật 2021)

1. Cơ sở pháp lý về diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông

– Luật Đất đai 2013;

– Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 05 tháng 8 năm 2014.

2. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông đối với đất ở

Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa (không bao gồm phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình) phải đảm bảo:

– Khu vực đô thị: Thửa đất tiếp giáp với đường có lộ giới từ 20m trở lên thì diện tích sau khi tách thửa phải từ 55 m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đất) không nhỏ hơn 5 m; thửa đất tiếp giáp với đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m thì diện tích sau khi tách thửa phải từ 50m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đất) không nhỏ hơn 4 m.

– Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 100m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đất) không nhỏ hơn 5m.

– Tại những điểm dân cư sống tập trung có mật độ dân số, mật độ xây dựng nhà ở cao như khu vực đô thị, khi thực hiện tách thửa thì diện tích được phép tách thửa được áp dụng như đối với đất khu vực đô thị.

– Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhà ở và công trình xây dựng khác trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, nay có yêu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm điều kiện tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì được thực hiện tách thửa nhưng phải bảo đảm yêu cầu sau:

+ Khu vực đô thị: Thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới từ 20m trở lên phải bảo đảm diện tích tối thiểu sau khi tách thửa từ 45m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đất) không nhỏ hơn 5 m; thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m phải bảo đảm diện tích tối thiểu sau khi tách thửa từ 36 m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đất) không nhỏ hơn 4 m.

+ Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 60m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đất) không nhỏ hơn 4,5 m.

– Đối với khu vực đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý quy hoạch đó.

3. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông đối với đất nông nghiệp

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm có diện tích tối thiểu như sau:

+ Khu vực đô thị từ 500 m2 (năm trăm mét vuông) trở lên;

+ Khu vực nông thôn từ 1.000 m2 (một nghìn mét vuông) trở lên.

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch đất ở được tách thửa theo loại đất ở với điều kiện người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định trước khi tách thửa.

4. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

– Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

– Đối với khu vực đất thuộc dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc tách thửa được căn cứ vào dự án đầu tư đã được phê duyệt hoặc dự án sản xuất kinh doanh được chấp thuận.

– Đối với khu vực không thuộc quy định tại điểm a, b khoản này mà theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được áp dụng theo diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

5. Tách thửa đất có mục đích sử dụng đất kết hợp tại Đắk Nông

Trường hợp thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở kết hợp với mục đích khác (đất ở kết hợp với đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm,…), việc tách thửa phải đảm bảo diện tích đất ở của thửa đất mới hình thành và diện tích đất ở của thửa đất còn lại bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều này.

6. Các trường hợp không được tách thửa tại Đắk Nông

– Không đảm bảo các điều kiện diện tích theo mục nêu trên.

– Đất thuộc phạm vi thực hiện dự án đầu tư đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.

Dịch vụ pháp lý của ACC

Nếu lựa chọn ACC là đơn vị cung cấp dịch vụ tách thửa đất tại Đắk Nông, quý khách hàng sẽ được cung cấp các hoạt động sau:

– Được ACC tư vấn luật đất đai qua tổng đài tại Đắk Nông hoặc trực tiếp;

– Được ACC tư vấn về Dịch vụ tách thửa đất tại Đắk Nông;

– Được ACC tư vấn thủ tục, hồ sơ tách thửa đất tại Đắk Nông;

– Được ACC cung cấp các biểu mẫu cần thiết để thực hiện thủ tục tách thửa, tách sổ;

– Được ACC thay mặt thực hiện dịch vụ tách sổ đỏ tại Đắk Nông thông qua ủy quyền của quý khách hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông (Cập nhật 2021) mà ACC đã truyền tải tới quý khách hàng. Qua đó, quý khách đã hiểu được vấn đề diện tích đất tách thửa tối thiểu được UBND từng tỉnh quy định riêng. Tại Đắk Nông là như vậy! Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hay cần trợ giúp về diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đắk Nông (Cập nhật 2021), xin hãy liên hệ để được giải đáp!

1/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ