CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức

Cao Phương Anh

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức

Cao Phương Anh

25/04/2022

Đối với một số chủ thể nhất định khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, pháp luật đầu tư đặt ra yêu cầu phải thực hiện các thủ tục để xin giấy phép đầu tư. Thủ tục này được thực hiện theo quy trình nhất định với nhiều điểm đặc biệt cần chú ý. Vậy hiện nay dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức được thực hiện như thế nào? Công ty Luật ACC với bài viết dưới đây sẽ làm rõ các thắc mắc trên.

1. Căn cứ pháp lý

3. Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức

Căn cứ Điều 39 Luật Đầu tư năm 2020, đối với huyện Hoài Đức thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư thuộc về:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp nêu tại mục 3 dưới đây.

Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án, đặt/dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án sau:

– Dự án được thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ các dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

3. Thủ tục cấp giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án

4. Đầu mục hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức

Để thực hiện dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức bạn cần chuẩn bị đầy đủ các đầu mục hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Dịch vụ xin giấy phép đầu tư của Công ty Luật ACC tại huyện Hoài Đức

Để đảm bảo quá trình thực hiện dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức được hiệu quả, quý khách hàng có thể tin tưởng và lựa chọn thực hiện dịch vụ tại Công ty Luật ACC. Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực đầu tư nói chung và xin giấy phép đầu tư nói riêng, Công ty Luật ACC sẽ đại diện quý khách hàng giải quyết nhanh chóng các vấn đề:

 • Tư vấn cho khách hàng về việc xin giấy phép đầu tư
 • Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đầu tư
 • Thực hiện các trình tự xin giấy phép đầu tư tại cơ quan nhà nước
 • Trả kết quả cho khách hàng sau khi đã hoàn thành

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật ACC về vấn đề Dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại huyện Hoài Đức. Nếu quý bạn đọc còn vấn đề gì vướng mắc, chưa rõ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách thức:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ