Dịch Vụ Viết Đơn Khiếu Nại Theo Quy Định Cập Nhật 2024

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức có căn cứ cho rằng các quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trong trường hợp này, cá nhân tổ chức có quyền khiếu nại thông qua hình thức bằng văn bản: đơn khiếu nại.

Dịch Vụ Viết Đơn Khiếu Nại Theo Quy Định
Dịch Vụ Viết Đơn Khiếu Nại Theo Quy Định

1. Thế nào là khiếu nại?

         Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục được pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

         Như vậy, việc khiếu nại được người khiếu nại thực hiện đối với:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước;
 • Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

         Người khiếu nại có thể là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

2. Khi nào người khiếu nại có quyền thực hiện khiếu nại?

         Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

         Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

         Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Hình thức khiếu nại:

 • Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.
 • Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

        Như vậy, đối với trường hợp người khiếu nại khiếu nại qua đơn thì người khiếu nại cần lưu ý về cách thức viết đơn cũng như việc trình bày, sắp xếp các nội dung một cách hợp lý và đúng quy định.

        Dưới đây là mẫu đơn chuẩn đối với việc khiếu nại, có thể dùng cho tất cả các trường hợp khiếu nại theo quy định.

Mẫu Đơn khiếu nại chung cho các trường hợp đúng quy định pháp luật

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc …………………..)

 

Kính gửi: ...........................................................................…………….

(Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)

Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là: ……………………………. sinh ngày …. tháng …. năm …..

Thường trú tại: ……………………………………………………………………...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………………………..

Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp: …………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ……………………………………………………………

(Ghi rõ chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ nếu có).

Khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của: .......................... (Ghi tên người bị khiếu nại)

I.  Giải trình vụ việc (cần khiếu nại)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).

II.   Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại

-   Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

-   Đề nghị áp dụng hình thức xử lý thích đáng đối với người bị khiếu nại.

III.Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong Quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………

………………………………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

(Địa danh) ………, ngày …. tháng … năm ….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

4. Dịch vụ viết đơn khiếu nại theo quy định pháp luật của chúng tôi

         Nhằm giúp quý khách hàng có thể thực hiện việc khiếu nại đúng pháp luật, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại đối với tất cả các lĩnh vực, tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách hàng.

 • Soạn thảo đơn khiếu nại quyết định hành chính;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại quyết định thi hành án;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế tài sản;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại thủ tục hành chính;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân các cấp;

5. Dịch vụ viết đơn khiếu nại:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về khiếu nại, các hình thức khiếu nại hợp pháp;
 • Tư vấn sơ bộ về trình tự, thủ tục khiếu nại;
 • Đánh giá về nội dung khách hàng dự kiến khiếu nại: đảm bảo việc khiếu nại là đúng đối tượng, đúng chủ thể, đúng quy định pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo đơn khiếu nại nhanh chóng, chính xác;
 • Thay mặt khách hàng nộp đơn khiếu nại;
 • Theo dõi và cùng khách hàng xử lý các vấn đề liên quan trong thủ tục khiếu nại;
 • Các yêu cầu liên quan khác trong thủ tục khiếu nại.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (391 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo