Dịch Vụ Viết Đơn Khiếu Nại Hành Chính Cập Nhật 2024

Khiếu nại hành chính là một hoạt động diễn ra khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay, bởi bất kỳ hành vi hành chính hay quyết định hành chính nào vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đều có thể bị khiếu nại. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện khiếu nại trong quá trình thực hiện thủ tục vẫn còn những vướng mắc. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Dịch vụ viết đơn khiếu nại hành chính cập nhật 2023”

Dịch Vụ Viết Đơn Khiếu Nại Hành Chính
Dịch Vụ Viết Đơn Khiếu Nại Hành Chính

1. Khái niệm khiếu nại hành chính

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Chủ thể khiếu nại hành chính

Chủ thể khiếu nại chính là những người có quyền khiếu nại bao gồm:  công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

Một người hoặc cơ quan, tổ chức muốn trở thành chủ thể khiếu nại thì phải có quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích của người đó, tổ chức đó.

Nếu người/tổ chức là đối tượng điều chỉnh của quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính, nhưng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó không xâm phạm đến lợi ích của mình thì họ cũng không thể trở thành chủ thể khiếu nại.

Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nếu người đó không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì phải thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp

3. Nội dung viết đơn khiếu nại hành chính cập nhật 2023

* Người khiếu nại.

 • Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

 • Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

* Đối tượng bị khiếu nại.

Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

 • Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.
 • Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

* Nội dung khiếu nại.

 • Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.
 • Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

* Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

* Những yêu cầu của người khiếu nại.

 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về khiếu nại lần đầu. Cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý đúng quy định pháp luật đối với các hành vi  không giải quyết hoặc giải quyết trễ khiếu nại lần đầu
 • Qua những nội dung đã trình bày ở trên đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, giải quyết và có các yêu cầu cụ thể ( khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường, …).

* Cam kết của người khiếu nại.

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

* Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ... có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

4. Các tài liệu đi kèm đơn khiếu nại

Bên cạnh đơn khiếu nại, người làm đơn nên nộp kèm theo các chứng từ, tư liệu chứng minh việc khiếu nại quyết định hành chính là hoàn toàn chính xác. Dựa vào phần nội dung kèm theo này mà cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định giải quyết vụ việc. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có) có thể là:

 • Quyết định hành chính bị khiếu nại,
 • Các văn bản trả lời của cơ quan ra quyết định hành chính,
 • Hình ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại,….

5. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại bao gồm: Chủ tịch UBND các cấp; thủ trưởng cơ quan thuộc sở hoặc tương đương; Giám đốc sở và cấp tương đương; Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Bộ trưởng; Tổng thanh tra chính phủ; Chánh thanh tra các cấp và Thủ tướng chính phủ.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thể hiện rằng cá nhân, cơ quan tổ chức trực tiếp giải quyết khiếu nại, nếu xác định không đúng thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì sẽ không được giải quyết khiếu nại.

6. Thời hiệu khiếu nại hành chính

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

7. Dịch vụ viết đơn khiếu nại hành chính của ACC

 • Tư vấn về luật khiếu nại
 • Tư vấn về thủ tục khởi kiện vụ án hành chính, khiếu nại
 • Tư vấn về quyết định khởi kiện khi nào
 • Tư vấn về thẩm quyền và điều kiện khởi kiện vụ án hành chính
 • Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
 • Tư vấn về hình thức khiếu nại,
 • Tư vấn soạn thảo nội dung khiếu nại, đơn kiện

Đối với từng trường hợp và đối tượng cụ thể, ACC sẽ tư vấn và đưa ra những chính sách và phương hướng giải quyết tối ưu nhất cho Khách hàng của mình. Chúng tôi có đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý cao cấp tại Hà Nội  - Các tỉnh phía  bắc và  TP.HCM – Các tỉnh phí nam ) sẽ hỗ trợ Qúy Khách kịp thời nhất.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (860 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo